Инженер, технология на пластмасите

“Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, обявява конкурс за позицията:


Инженер, технология на пластмасите


Описание на длъжността:

 • Отговаря за цялостната технология на производство на полимерни детайли в завода;
 • Контролира и следи за правилното изпълнение на поставените технологични изисквания и спазването на технологичната дисциплина в редовното производство;
 • Изготвя и актуализира технологичните документи за производство на полимерни изделия;
 • Анализира констатирани несъответствия заедно с отдел качество използвайки утвърдените фирмени процедури;
 • Участва при извършване на разчети за дългосрочно планиране работата на отдела и завода при промяна на производството и определя очакваното натоварване на машините за леене под налягане;
 • Разработва технология за производството на нови изделия;
 • Непрекъснато работи и отговаря за оптимизиране на производствените процеси и за редуциране на себестойността на произвежданата продукция, както и за редуциране на брака;
 • Определя необходимите видове и минимални складови наличности от резервни части и консумативи за шприц форми;
 • Следи  за поддръжката и правилната експлоатация на инструменталната екипировка в завода;
 • Комуникира със специалистите по полимери в други локации с цел повишаване компетенциите на завода;
 • Периодично съгласува и стандартизира методите на работа и на визуализация на всички отдели, произвеждащи полимерни изделия;
 • Координира всички свързани с технологията дейности заедно с технолозите и настройчиците.


Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • Задълбочени познания в областта на преработка на полимери;
 • Професионален опит на подобна позиция в производство минимум 3 години;
 • Писмено и говоримо владеене на английски и/или немски език, ниво B2;
 • Отлична компютърна грамотност – WINDOWS, MS OFFICЕ;
 • Опит с водене на проекти;
 • Инициативност, деловитост, способност за работа в екип, неконфликтна личност.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо.

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com