Машинен оператор, производство на пластмасови изделия(шприцьор) в отдел „Производство”, звена BG1-PP / BG1-PK / BG1-PN

Във връзка с разрастване на  дейността, повишаване нивото на автоматизация и развитието на нови компетентности в производството на полимерни детайли,  “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Машинен оператор, производство на пластмасови изделия(шприцьор) в отдел „Производство”, звена BG1-PP / BG1-PK / BG1-PN

Описание на отговорностите:

 • Познава полимерните материали и условията за шприцването им – температури, налягане, скорости на шприцване и други;
 • Разбира техническата документация на шприцваните изделия;
 • Следи и отговаря за правилната работа на машините, вкл. за наличието на необходимите материали;
 • Следи и отговаря за правилната работа на автоматичните устройства –промишлени роботи, манипyлатори, захранващи устройства и други
 • Познава окомплектовката на периферните устройства на машините – сушилни системи, темпериращи устройства и други;
 • Познава  инструментите и връзката между инструмент и изделие;
 • Познава окомплектовката на инструментите – вложки и тари и може да работи с тях;
 • Отговаря за ефективната работа на машината на която работи, за състоянието на инструментите  и за качеството на произведените изделия; •Изпълнява дейностите по автономната поддръжка на машините.


Изисквания:

 • Средно образование;
 • Стаж в производство – желателно 3 години;
 • Комуникативност, работа в екип и в динамично променяща се среда;
 • Кооперативност, изпълнителност и дисциплинираност;
 • Готовност за придобиване на нови професионални знания и умения;
 • Готовност за работа на три смени.


Компанията предлага:

 • Отлични условия на труд;
 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Работа с модерни машини и съоръжения с висока степен на автоматизация; 
 • Възможност за професионално развитие и обучение.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл careersbgproduction@festo.com

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. 
Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com