Техник, поддръжка на машини и оборудване в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:Техник, поддръжка на машини и оборудване в отдел „Инженеринг”, звено „Поддръжка“Описание на длъжността:

 • Извършва диагностика,ремонтни и профилактични дейности по машините и съоръженият, в това число и по ел. инсталацията им;
 • Извършва периодични проверки и калибриране на оборудване;
 • Приема ремонтни дейности извършени от външни фирми;
 • Следи за наличните и необходимите количества резервни части за машините и съоръженията в дружеството и  за целесъобразното им влагане;
 • Участва при монтажа и  техническото приемане на нови машини и съоръжения, както и в изготвянето на планове за тяхната поддръжка и ремонт;
 • Участва в процеса по TPM на машините, както и в обучението на сътрудниците при работа с тях. 


Изисквания:

 • Минимум средно техническо, специалности „Автоматизирани системи”, „Мехатроника” и „Електротехника“ ще се считат за предимство;
 • Професионален опит по поддръжка на машини с ЦПУ в производствено предприятие - минимум 2 години; 
 • Добри познания по електротехника и механика; умения за четене на електрически, пневматични и хидравлични схеми и техническа документация;
 • Владеене на немски и/или английски език (ниво B1) ще се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office; опит със SAP ще се счита за предимство;
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията;
 • Възможност за работа на смени.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство.В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com