Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“

Във връзка с разрастване на дейността си, “Фесто Производство” ЕООД,  дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, открива ново, изградено върху концепцията за „One-Piece-Flow”, производство  на изделие „Сервомотор“ и обявява вътрешен конкурс за позицията:


Mонтажник, сложни и комбинирани изделия за производство на „Сервомотори“


Описание на длъжността:

 • Качествено извършва необходимите операции, свързани с монтажа и производството на сложните изделия, на които е обучен, съгласно изискванията на технологичните инструкции;
 • Познава и спазва изискванията свързани с операциите и дейностите при монтажа на произвежданите изделия;
 • Познава  компонентите, влизащи в състава на произвежданите изделия, и изискванията към тях;
 • Умее да разпознава специфичните отклонения възниквали в процеса на производство на усвоените продуктови групи и да ги отстранява;
 • Отговаря за изпълнението на минималните произведени количества и за качеството на произведените изделия;
 • Извършва дейностите по АМ /автономна поддръжка/; нанася в специални за целта бланки извършените дейности съгласно плана за AM;
 • При необходимост извършва междинни и крайни заскладявания и  отчитане на брак  в SAP за изделията, които произвежда;
 • Познава и прилага  FVP методите: 7 вида загуби, 5S, безопасност, съзнание в качеството;
 • Познава и спазва изискванията по ESD и EKZ.


Изисквания към кандидатите:

 • Средно техническо образование;
 • Трудов стаж във Фесто: минимум 3 години;
 • Компютърна грамотност: Базови познания по Excel, SAP;
 • Изпълнителност, дисциплинираност и отговорност; умения за работа в екип и в интензивна производствена среда;
  • Готовност за работа на смени.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл careersbgproduction@festo.com


Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com