Стажант, здравословни и безопасни условия на труд в отдел “Сграден фонд и ЗБУТ”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Стажант, здравословни и безопасни условия на труд в отдел “Сграден фонд и ЗБУТ”

 

Описание на длъжността:

 • Участва в организиране и провеждане на начални, периодични и опреснителни инструктажи по ЗБУТ;
 • Участва в снабдяването на сътрудниците с лични предпазни средства и специално работно облекло; следи за тяхната наличност, изправност и редовно използване;
 • Участва в други дейности, свързани с повишаване съзнанието за здраве и безопасност при работа;
 • Изготвя различни видове справки и отчети;
 • Поддържа актуална информация в базите данни на отдела;
 • Поддържа и архивира различни видове документи; подпомага документооборота в отдела.

 

Задължителни изисквания:

 • Студент със завършена трета година на техническо или икономическо образование в сферата на опазване на здравето и околната среда;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office;
 • Владеене на английски или немски език минимум на ниво В1;
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията.
 • Шофьорска книжка, кат. В.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Гъвкаво работно време;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Възможност за подготовка на курсови и дипломни работи по теми зададени от фирмата;
 • След дипломирането си, успешно представилите се по време на стажа имат предимство при кандидатстване за вакантни позиции в компанията.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com