Инженер, механик (конструктор) в отдел “Развой на нови продукти”, звено BG1-NV

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД,
дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна
автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Инженер, механик (конструктор) в отдел “Развой на нови продукти”, звено BG1-NV

 

Описание на длъжността:

 • Участва в процеса за разработване и внедряване на нови продукти;
 • Участва в процеса за подобряване на изделията (product care);
 • Извършва промяна и утвърждаване на конструктивната документация при
  оптимизиране на продуктите и/или констатирани несъответствия с
  изискванията за качество;
 • Създава и утвърждава техническата документация на конструираните изделия;
 • Създава идейни модели и чертежи;
 • Създава структури в SAP;
 • Участва в проектни екипи и изпълнява в рамките на компетенциите си
  възложените задачи.


Изисквания:

 • Висше техническо образование, специалност „Машиностроене” или сходна;
 • Практическият опит на подобна позиция минимум 2 години;
 • Отлично владеене на немски или английски език (С1); допълнително владеене
  на втори език се счита за предимство;
 • Отлична компютърна грамотност - MSOffice; познаване на SAP е предимство;
 • Опит с CAD софтуер, познаването на Creo е предимство;
 • Отлични комуникативни умения, инициативност, организираност, способност
  за работа в екип.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично
  производствено предприятие;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по
тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно
писмо на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com


Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при
спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com