Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура (КИПиА) в отдел “Нови продукти”, Лаборатория за изпитване и калибриране (звено BG1-NT)

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД,
дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна
автоматизация германски концерн, търси да назначи:


Инженер, контролно-измервателни прибори и апаратура (КИПиА) в отдел “Нови продукти”, Лаборатория за изпитване и калибриране (звено BG1-NT)


Описание на длъжността:

 • Участва в процеса на разработване и въвеждане на нови продукти и в процеса на
  оптимизиране на продукти;
 • Подготвя съвместно с ръководителите на проекти предварителни тестове и
  изпитателни планове на разработвани продукти и осигурява изпълнението им;
 • Участва в разработката на нови методи и верифицирането на стандартизирани
  методи за тестване на продукти и възли от съответния сектор;
 • Документира всички получени резултати от проведените изпитания в съответствие с
  изискванията на Системата за управление на качеството;
 • Работи с цялата изпитателна апаратура към съответния сектор;
 • Участва в процеса на изпитване на изделия от продуктовата гама на фирмата под
  формата на одити, с цел проследяване качеството на серийното производство и дава
  становище относно изпитаните технически характеристики;
 • Приема запитване за изпитване, комуникира с клиента, съгласувайки изискванията и
  прави предложения за разширяване на техническите компетенции на съответния
  сектор на лабораторията;
 • Спазва изискванията на система за управление на качеството в лабораторията и
  участва с предложения за подобрения.


Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • Много добро владеене на немски език (ниво В2) и на английски език (ниво В1);
 • Отлична компютърна грамотност – MSOffice;
 • Познания съгласно стандарт EN ISO IEC 17025 са предимство;
 • Практическият опит на подобна позиция ще се счита за предимство;
 • Отлични комуникативни умения, инициативност, организираност, способност за
  работа в екип.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично
  производствено предприятие;
 • Гъвкаво работно време.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази
обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл careersbgproduction@festo.com


Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com