Експерт, метрологично осигуряване (фокус: компютърен томограф) в отдел „Качество и околна среда”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД,
дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна
автоматизация германски концерн, търси да назначи:

 

Експерт, метрологично осигуряване (фокус: компютърен томограф) в отдел „Качество и околна среда”

 

Описание на длъжността:

 • Участва в екипи по разработване и внедряване на нови изделия в серийно производство, като координира процеса по планиране и управление на качеството;
 • Контролира качеството на произвежданата продукция на всички етапи от нейното
  изработване;
 • Създава и поддържа контролни и изпитвателни планове и програми за измервателни машини и съоръжения;
 • Отговаря за измерванията на компютърен томограф**, базиран в производствения отдел зa
  нестандартна инструментална екипировка и оборудване в гр.Смолян. Също така поддържа
  работоспособността на томографа и неговата изправност;
 • Извършва анализ на грешката при външни и вътрешни рекламации;
 • На база на статистиката за качеството предлага краткосрочни и дългосрочни мерки за подобрения;
 • Участва в процеса на управление на средствата за измерване и контрол.

  ** Информация относно компютърния томограф (KT):
  КT е уред, осигуряващ безразрушителна технология за измерване на размерите, както и геометрично сравнение между образец и CAD модел. Осигурява се и проверка на вътрешните структурни елементи от измервания обект отново без да се нарушава неговата цялост. В момента в България има един или два такива уреда, а в рамките на Фесто Производство този скъп и иновативен уред ще се използва предимно за измерване и контрол на пластмасови детайли. На служителят, назначен на тази позиция, ще бъдат осигурени всички необходими обучения за работа с КТ.

 

Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо образование, в областта на механиката/мехатрониката;
 • Трудов стаж в областта на качеството – 2 години;
 • Работа с техническа и технологична документация и стандартни измервателни средства;
 • Познаване на Системата за управление на качеството ISO 9001;
 • Писмено и говоримо владеене на английски и / или немски език на ниво минимум B2
  (владеенето на втория ще бъде считано за предимство);
 • Умения за работа с MS Office. Умения за работа със SAP ще бъдат считани за предимство;
 • Готовност за работа в две локации – гр.София / гр.Смолян;
 • Комуникативност, инициативност, умения за решаване на проблеми и самостоятелно вземане на решения, способност за работа в екип.

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Гъвкаво работно време.

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в отдел BG1-H / на място на адрес: гр. Смолян, ул. Димитър Македонски №4, на вниманието на ръководител отдел „Производство на инструменти и детайли ” или на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

 

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com