Инженер, механик в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Инженер, механик  в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Описание на длъжността:

 • Участва в дейностите по проектиране, внедряване и изработване на  технологична екипировка в група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”; 
 • Участва в закупуване, проектиране, изработване и приемане на технологична екипировка за тестване и производство на изделия за електроника и пневматика; 
 • Създава и съгласува конструкции и технологични процеси с инженерингови и производствени звена; 
 • Изготвя и съгласува документацията;
 • Съблюдава поставените срокове и следи да няма отклонения от установените времеви графици.


Изисквания:

 • Висше техническо образование, специалностите: „Машиностроителна техника и технологии“, „Технология на машиностроенето и металорежещите машини“,  „Машиностроене и уредостроене“ ще се считат за предимство;
 • Трудов стаж във фирма с дейност от техническо естество ще се счита за предимство; 
 • Писмено и говоримо владеене на  немски и/или английски език на много добро ниво (минимум В2);
 • Отлична компютърна грамотност; познания по CAD/CAM системи;
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com