Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Инженер, производствено планиране, прогнозиране и развитие в отдел „Инженеринг”, група „Технологии, нестандартно оборудване и внедряване”

Описание на длъжността:

 • Осигурява ефективното използване на ресурсите от хора и машини чрез създаване на цялостна технология на производство, като гарантира необходимото качество;
 • Изготвя и актуализира технологичните документи за произвежданите изделия и прави разчети за необходимите съоръжения, машини и инструменти;
 • Разкрива обективно необходимите производствени времена;
 • Контролира правилното изпълнение на поставените технологични изисквания към определено производство;
 • Съдейства за актуализирането на производствените норми с цел повишаване ефективността на производствения процес;
 • Участва в изготвянето на калкулации чрез определяне на необходимите технологични времена по видове монтаж и обработки;
 • Регистрира и поддържа актуалните технически данни в SAP;
 • Контролира спазването на определените технологични изисквания;
 • Съдейства за осигуряване на необходимата квалификация и обучение на работниците в съответствие с технологичните изисквания на определено производство.


Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование – машинен /електро инженер;
 • Професионален опит от минимум 2 години в областта ще се счита за предимство;
 • Писмено и говоримо владеене на немски / английски език (минимум ниво В2);
 • Добра компютърна грамотност – MS OFFICE и SAP;
 • Възможност за четене на конструктивни чертежи, техническа документация и изискванията към продуктите;
 • Инициативност, гъвкавост, способност за работа в екип и в стресова среда, умения за комуникация с различни нива в организацията.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производство;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да представите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com