Старши специалист, управление на доставчици - електроника и електро-механика в отдел “Материално стопанство и закупуване”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Старши специалист, управление на доставчици - електроника и електро-механика в отдел “Материално стопанство и закупуване”

Описание на длъжността:

 • Организира и изпълнява дейностите и процедурите по квалифициране на нови и одитиране, оценяване и класифициране на съществуващи доставчици;
 • Организира, управлява и осъществява проекти за непрекъснато подобрение на качеството при доставките на производствени материали;
 • Организира, управлява и осъществява проекти за предварително планиране на качеството (AQP) при доставките на нови материали;
 • Участва в дейности и мероприятия, свързани с политиката на фирмата към доставчиците;
 • Управлява процесите по технически и логистични рекламации при доставките чрез взаимодействие със съответния закупчик и с отдел “Управление на качеството”;
 • Контролира изпълнението от страна на доставчиците на предписаните коригиращи и превантивни мерки;
 • Изготвя ежемесечни отчети, справки и анализи за качеството на доставяните материали и дейностите по подобрение на доставчиците.


Задължителни изисквания:

 • Висше техническо образование;
 • Отлично познаване на стандартите за качество EN ISO 9001, ЕN ISO 14001, VDA 6.3;
 • Много добро владеене на английски език и/или немски език (ниво С1);
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office; познания по SAP;
 • Практическият опит на подобна позиция в международна компания;
 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип и сътрудничество с всички йерархични нива на дадена организация;

 

Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Удобно работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. 

Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com