Старши специалист стратегическо закупуване в отдел “Материално стопанство и закупуване”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Старши специалист стратегическо закупуване в отдел “Материално стопанство и закупуване”

Описание на длъжността:

 • Отговаря за дефинирането и прилагането на стратегиите за закупуване на производствени материали – електронни и електромеханични компоненти, печатни платки, сензори, металообработени детайли и др.п. за производственото предприятие в България;
 • Участва в глобалния екип на концерна отговорен за закупуването на упоменатите по-горе материали;
 • Изяснява изискванията и потребностите на вътрешните клиенти. Действа като посредник между вътрешните клиенти и пазара.
 • Систематично проучва глобалните пазари на материали;
 • Провежда търгове (стандартни и електронни) за избор на доставчици на материали и услуги.
 • Води преговори и сключва договори, споразумения за конфиденциалност (там където е необходимо) и други споразумения, изисквани от естеството на конкретна сделка;
 • Следи за изпълнението на договорите в съответствие с процедурите във  фирмата;
 • Следи за развитието на потребностите от материали и договаря необходимия производствен капацитет при доставчиците;
 • Участва в одити и проекти за подобрение на доставчици;
 • Изготвя справки и анализи за закупуваните материали с цел оптимизиране на процеса, времето и/или разходите.


Задължителни изисквания:

 • Висше икономическо или техническо образование;
 • Много добро владеене на английски език и/или немски език (ниво С1);
 • Отлична компютърна грамотност - MSOffice; познания по SAP;
 • Практическият опит на подобна позиция в международна компания;
 • Инициативност, организираност, способност за работа в екип и сътрудничество с всички йерархични нива на дадена организация;


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение;
 • Удобно работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com