Инженер, качество (входящ контрол) в отдел „Качество и околна среда”, звено „Осигуряване на качеството“

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Инженер, качество (входящ контрол) в отдел „Качество и околна среда”, звено „Осигуряване на качеството“

Описание на длъжността:

 • Извършва входящ контрол на закупните материали;
 • Извършва контрол и изпитване, съгласно съответните изпитвателни планове;
 • Извършва входящ контрол, както и контрол на процесите;
 • Регистрира резултатите от контрола и изпитването;
 • Участва в приемането на нови съоръжения и машини;
 • Участва в обсъждането на проблеми свързани с производствения процес и дава препоръки за подобрение.

 

Изисквания към кандидата:

 • Висше техническо образование (ще се счита за предимство такова в областта на машиностроенето и мехатрониката);
 • Минимум 2 год. професионален опит в производство;
 • Работа с техническа и технологична документация, както и с машиностроителни чертежи;  
 • Работа с конвенционални и специализирани измервателни средства;
 • Познаване на Системите  за управление на качеството ISO 9001 и ISO 14001;
 • Писмено и говоримо владеене на  английски и / или немски език (ниво А2);
 • Умения за работа с MS Office. Умения за работа със SAP ще бъдат считани за предимство;
 • Отлични комуникативни умения, инициативност, организираност, способност за работа в екип.


Компанията предлага:

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производствено предприятие;
 • Гъвкаво работно време.


В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в отдел BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com