Специалист, производствено планиране в отдел „Материално стопанство и закупуване”, звено „Производствено планиране и диспозиция”

Във връзка с разрастване на дейността, “Фесто Производство” ЕООД, дъщерно дружество на водещ в областта на индустриалната и процесна автоматизация германски концерн, търси да назначи:

Специалист, производствено планиране в отдел „Материално стопанство и закупуване”, звено „Производствено планиране и диспозиция”

Описание на длъжността: 

 • Управление на клиентски поръчки – проверка за изпълнимост, изготвяне на планове за доставка, информация до клиента при отклонения;
 • Оперативно производствено планиране - съставяне на производствени план-графици, следене за изпълнението им, проверка за наличност на материали;
 • Управление на складови наличности на крайни изделия и полуфабрикати;
 • Управление на основни данни за продукти и полуфабрикати;
 • Договаряне на партиди, времена за доставка и други логистични параметри
 • Управление на документооборот на търговски документи; • Участие в проекти за оптимизиране на веригата на доставки. 

 
Задължителни изисквания: 

 • Висше икономическо образование;
 • Минимум 2 години професионален опит в областта; опит в производствено предприятие ще бъде считан за предимство;
 • Немски и/или английски език (ниво C1 спрямо европейската езикова рамка);
 • Опит с ERP системи; опит със SAP ще бъде считан за предимство;
 • Компютърни умения: Excel – Pivot таблици, PowerPoint, Adobe Reader, Outlook;
 • Отлични комуникативни умения, инициативност, организираност, способност за работа в екип. 

 

Компанията предлага: 

 • Мотивиращо възнаграждение;
 • Богат набор от допълнителни придобивки;
 • Възможност за професионално развитие и обучение във високотехнологично производствено предприятие; • Гъвкаво работно време. 

 

В случай, че отговаряте на изброените изисквания и желаете да кандидатствате по тази обява, е необходимо да изпратите актуална автобиография и мотивационно писмо на място в BG1-H или на имейл: careersbgproduction@festo.com

 

Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю. Документите за кандидатстване ще бъдат разглеждани конфиденциално и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Контакти

1592 София
Бул. Хр. Колумб №7
Фесто Производство ЕООД
Тел. +359 /2/ 9700701
Факс. +359 /2/ 978 9959

4702 Смолян
ул. Димитър Македонски № 4
Фесто Производство ЕООД

E-mail: careersbgproduction@festo.com