Защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

Фесто ЕООД се отнася сериозно към защитата на личните данни. Искаме да се чувствате сигурни, когато посещавате нашите уебсайтове. Защитата на личния Ви живот е важна цел за нас при обработката на Вашите  лични данни.


Като световен лидер в областта на автоматизиращата технология, индустриалните обучения и образователни програми, ние ежедневно обработваме данни, свързани с нашите клиенти, бизнес партньори и други заинтересовани страни. Като правим това, ние спазваме всички национални и международни разпоредби за защита на данните, и по-специално Общия Регламент на ЕС за защита на данните (EU-GDPR).


1. Кой отговаря за обработката на данните ми и с кого мога да се свържа, ако имам въпроси

 

• Отговорният орган е:
Фесто ЕООД
бул. “Христофор Колумб” № 9
1592 - гр. София
България
Телефон: +359 (2) 960 07 27
Имейл: festo_bg@festo.com

 

Можете да се свържете с нашите служители, отговорни за защита на данните на адрес:
Фесто ЕООД
Светослав Цветански и/или Елка Мамалева
бул. “Христофор Колумб” № 9
1592 - гр. София
България
Телефон: +359 885 249 585; +359 888 524 944
Имейл: svetoslav.tsvetanski@festo.com
Имейл: elka.mamaleva@festo.com

 

2. Кои данни и източници на данни използваме


Обща информация

Ние обработваме лични данни, получени в хода на нашите бизнес дейности. Когато това се изисква за предоставянето на нашите услуги, ние също така обработваме лични данни, получени законно от публично достъпни източници (като например търговски и професионални регистри, медии и интернет) или предоставени ни от оторизирани лица.

 

Използваме други лични данни, само ако ни предоставите такива данни в контекста на формуляр за контакт, проучване, регистрация за събитие или конкурс или изпълнение на договор и само доколкото това е позволено от закона.

 

Лични данни означава всякаква информация, отнасяща се до личните или съществени обстоятелства на идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (субект на данните). Няма значение дали субектът на данните може да бъде идентифициран пряко или непряко.

 

Примерите за данните, които събираме, включват:

 • Лични данни (име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и друга информация за връзка, пол, семейно положение, дата и място на раждане, националност)
 • Данни за самоличността (например информация за лична карта)
 • Информация за автентификация (например подпис)
 • Данъчни данни (например данъчен номер)
 • Данни за поръчките
 • Данни, произтичащи от изпълнението на нашите договорни задължения
 • Данни за маркетинга и продажбите (включително резултати от рекламни кампании), документиране на информация
 • Данни, възникващи в процеса на водене до и в хода на нашите бизнес отношения, записи на телефонни обаждания и резултати от разговоритe
 • Освен изброените видове лични данни, други лични данни могат да бъдат обработвани, когато закупувате и използвате други продукти/услуги, които предлагаме.

 

Бюлетини и събития

В процеса на изпращане на нашите бюлетини обработваме лични данни (като имейл адреси и пароли). Също така проследяваме Вашите кликвания в бюлетина. Ние използваме тази информация, за да можем да предоставим съдържание, което е по-добре съобразено с Вашите интереси.


Като се регистрирате за нашия бюлетин, Вие давате съгласието си да обработваме Вашите  данни по този начин. Всеки бюлетин съдържа връзка, която можете да използвате, за да прекратите абонамента си за бъдещи бюлетини.

 

С регистрацията си за дадено събитие Вие изрично се съгласявате да използваме Вашите данни стриктно за целите на регистрацията и автоматизираното администриране във връзка със събитието и за да предадем Вашите данни на подизпълнители за тази цел, ако е приложимо.Интернет страници
Когато влизате в една от нашите интернет страници, нашата система събира набор от общи данни и информация за Вас.

 

Събраните данни включват, например

 • Информация за типа и версията на браузъра на потребителя
 • Операционната система на потребителя
 • Доставчика на интернет услуги на потребителя
 • IP адреса на потребителя
 • Датата и часът на достъп
 • Интернет страници, от които системата на потребителя е осъществила достъп до нашата интернет страница
 • Сайтове, достъпни от системата на потребителя от нашия уебсайт

 

Лог файлове

Логическите файлове се използват за съхраняване на IP адреси и други данни, които могат да бъдат проследени обратно към конкретен потребител. Тези данни не се съхраняват заедно с други лични данни, свързани с потребителя.

 

Нашата система трябва да съхранява IP адреси, за да гарантира, че уеб сайтът може да се показва на компютъра на потребителя с пълна функционалност. Данните се използват и за оптимизиране на уебсайта и за гарантиране на сигурността на нашите информационни системи (цел на обработката на данни).

 

В съответствие с EU-GDPR, тези интереси са класифицирани като законни интереси в обработката на данни за Фесто. Правното основание за тези интереси е чл. 6, ал. 1, буква (е) от EU-GDPR.


Бисквитки
Също така може да поставим "бисквитки" на крайното ви устройство. Тези "бисквитки" също имат достъп до ИТ данни като вашия IP адрес и различни идентифициращи функции на Вашите  устройства.

Повече информация можете да намерите тук: Политика за "бисквитки"

Обърнете се към раздела "Контролиране на бисквитките", за да разберете как да контролирате и/или изтривате „бисквитките", както желаете.

 


3. За какви цели обработваме Вашите  данни и каква е правната основа за тази обработка


Като компания със седалище в България обработваме лични данни в съответствие с разпоредбите на Европейския регламент за защита на данните (EU-GDPR), българския Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД) и други съответни национални разпоредби, като например Закон за далекосъобщенията и Закона за електронната търговия.


• За да изпълним нашите договорни задължения (чл. 6, ал. 1 буква(б) от EU-GDPR)
Ние обработваме данните в отговор на искане за изпълнение на договор и в контекста на преддоговорни действия и дейности по обучение. За по-подробна информация относно целите, за които обработваме данните, моля, вижте съответните комуникационни материали, договорни документи и условия за продажба на съответните отдели и дейности.

 

• За защита на легитимни интереси (чл. 6, ал. 1 буква (е) на EU-GDPR)
Ако е необходимо, ние ще обработваме Вашите  данни освен за изпълнението на гореспоменатите цели, и за да защитим легитимните си интереси или тези на трета страна.Примери:

 • За упражняване на законните ни права и за защита в случай на съдебни спорове
 • За да се гарантира сигурността на IT системите и процесите за защита на Фесто
 • За предотвратяване и разследване на криминални деяния
 • Видео наблюдение, за да се гарантира спазването на правилата на компанията, за събиране на доказателства в случай на атака или измама
 • Мерки за сигурност на сградите и съоръженията (като системи за контрол на достъпа), мерки за защита на фирмените правила
 • Мерки, свързани с оперативното управление и текущото развитие на услугите и продуктите
 • Мерки за съветване и подпомагане на нашите клиенти
 • Проверка и оптимизиране на процесите за анализ на търсенето, използвани за планиране на директни подходи към клиентите
 • Реклама или проучване на пазара / общественото мнение, освен ако не сте ни уведомили, че не искате да обработваме Вашите  данни за тази цел.

 

• Въз основа на Вашето съгласие (член 6, алинея 1, буква (а) от EU-GDPR)
Ако сте ни дали съгласието си да обработваме Вашите лични данни за конкретни цели, ние имаме законно разрешение да обработваме Вашите  данни въз основа на това съгласие.
Можете да оттеглите вашето съгласие по всяко време. Това важи и за съгласието, дадено преди влизането в сила на EU-GDPR, т.е. преди 25 май 2018 г. Отмяната на вашето съгласие не засяга законосъобразността на обработката на данните, която се е състояла преди да сте отменили вашето съгласие.

 

• Въз основа на законовите разпоредби (член 6, алинея 1, буква (в) от EU-GDPR) или в интерес на обществото (член 6, алинея 1, буква (д) от EU-GDPR).

 

4. Какви са действащите задължения за предоставяне на информация 


Информация относно точките по-долу може да намерите в: Задължения за предоставяне на информация

 

 • Какви са Вашите  права за защита на личните данни?
 • Какво трябва да знаете за правото си да възразите?
 • Имате ли задължение да предоставяте данни?
 • Кой получава данните Ви?
 • Колко дълго ще се съхраняват Вашите  данни?

 

5. Как ние гарантираме, че Вашите  данни са защитени


Фесто ЕООД прилага технически и организационни мерки за сигурност, за да защити използваните от нас данни срещу случайни или преднамерени манипулации, загуби, унищожаване или достъп от неоторизирани лица. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се подобряват въз основа на най-новите технологични разработки.


6. Използваме ли уеб инструменти   


Уеб инструментите се използват за цели като проследяване, уеб анализи и социални медии.
Информация относно точките по-долу може да намерите в:  Уеб инструменти

 

 • Google AdWords проследяване
 • Facebook Pixel
 • LinkedIn Insight Tag
 • Netmind Core
 • Econda
 • Социални медии

 

7. Използваме ли профилиране


Ние обработваме някои от Вашите  данни автоматично с цел да анализираме специфични лични атрибути (процес, известен като профилиране). За да имаме възможност да предоставяме подходяща информация и съвети за нашите продукти, услуги и други дейности, ние използваме инструменти за профилиране, за да приспособим комуникациите и рекламата, включително пазарното и общественото мнение към Вашите нужди.


Средствата, които използваме, за да постигнем това, включват:

 • Оценяването се основава на математически/статистически признат и доказан процес. Получените резултати ни помагат да взимаме решения, например в контекста на продажбите на продукти, посещенията на търговски панаири и завършено обучение.

 • Използваме и инструменти, които (автоматично) обединяват данни от няколко източника в профил, за да ни позволят да анализираме личните интереси и поведения, за да подобрим диалога си с клиентите. Ние правим това само при изрично съгласие. Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време.

 

8. Как получаваме Вашето съгласие, когато посещавате нашите интернет страници


Когато използвате нашите интернет страници, Вие приемате нашите общи правила за защита на данните и давате съгласието си данните Ви да бъдат използвани, както е описано в тази декларация.


Ние можем да изменим или допълним декларацията си за защита на данните по всяко време. Прилага се най-скоро публикуваната версия на нашата декларация за защита на данните.

 

9. Кой е вашият контакт за защита на данните


Ако имате някакви въпроси, отнасящи се до защитата на данните във Фесто ЕООД или ако желаете да упражните някое от правата си като субект на данни, свържете се с нашите служители, отговорни за защита на данните на следните имейли: elka.mamaleva@festo.com  и  svetoslav.tsvetanski@festo.com (вижте също раздел 1).