При регистриране за използване на Festo Online Shop Вие потвърждавате приемането на следните условия:

Условия на регистрацията

Всички покупки направени от служители/представители на Вашата организация, които използват номера на Вашия Festo акаунт, се считат за потвърдени покупки за Вашата организация.
Ваша е отговорността да потвърждавате и поддържате защитата, сигурността и разпространяването на номера на акаунта, потребителските имена и паролите, свързани с пазаруването чрез Festo Online Shop.

Вие и Вашата организация носите цялата отговорност, свързана с разпореждането с парола и при никакви обстоятелства, в това число небрежност или неправомерно поведение, Festo няма да носи отговорност за вреди, възникнали от използването на тази услуга.

 

Вашите права и предимства при пазаруване могат да бъдат променяни по всяко време след уведомление от Festo.