Supplier Information System (SIS)

Supplier Information System (SIS)

„Успехът се нуждае от партньори“ – под това мото Фесто поставя непрекъснатия си стремеж за оптимизиране на цялата верига на доставка. Настоящият SIS портал подпомага това, като предоставя на нашите създаващи стойност партньори и доставчици информационна и кооперационна платформа за процесите и я разширява и развива непрекъснато.

Във връзка с това се разглеждат следните аспекти:

  • Информация и комуникация
  • Схема на значимите бизнеспроцеси
  • Директно обвързване с доставчиците (ICH, Kanban)

Подкрепете Фесто в усилията му да опрости и направи по-прозрачни бизнеспроцесите и по този начин да създаде основа за постоянно оптимизиране, а с него и за запазване респ. подобряване на общата конкурентоспособност.

 

Supplier Information System (SIS)