Chemický průmysl

Pro dosažení optimální disponibility zařízení, bezpečnosti a spolehlivosti u chemických systémů jsou požadavky na použité součásti v tomto průmyslu zvláště přísné. Od společnosti Festo můžete získat vhodné výrobky s vysokou odolností korozi a ochranou proti výbuchu: Pro odpovídající kategorie ochrany proti výbuchu je certifikováno několik tisíc výrobků.

Mimo to Vám pomůžeme již v časných fázích projektů při plánování Vašich výrobních zařízení a společně s Vámi vždy navrhneme vhodné automatizační řešení.

 

SIL: bezpečná funkce

SIL – bezpečná funkce

Minimalizace bezpečnostních rizik z hlediska ohrožení zdraví a životního prostředí

Spolehlivost bezpečnostních funkcí elektronických a elektrických systémů se hodnotí v souladu se základní normou IEC 61508 podle úrovně integrity bezpečnosti.

Od společnosti Festo získáte vhodné výrobky, které plní požadavky na bezpečnostní funkce v chemických zařízeních.

 

Další informace k SIL

Elektromagnetické ventily pro aplikace SIL

Bayer Division Crop Science

Již 15 let bez výpadků

V praktickém provozu od roku 2002: certifikované elektromagnetické ventily bez omezení doby použití ve víceúčelovém zařízení s nejvyššími nároky na bezpečnost a spolehlivost

Čtěte úspěšnou historii Bayer Division Crop Science

Ochrana proti výbuchu

ATEX – ochrana proti výbuchu

Výbušné prostředí pod kontrolou

Řízení a regulace v oblastech s nebezpečím výbuchu:

Od společnosti Festo můžete získat vhodné výrobky pro celý pneumatický a elektrický řídicí řetězec – včetně obsáhlé dokumentace a příslušných prohlášení o shodě.

 

Další informace k ochraně proti výbuchu

 

Kontakt na naše odborníky na chemický průmysl

 

Výrobky podle certifikací

Najděte pomocí filtru ve vyhledávači výrobků v katalogu ty výrobky s certifikáty, které jsou pro Vás důležité:

Pneumatické pohony

Ventily

Čidla

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu