Elektronická fakturace =
náklady pod kontrolou

Využijete-li zasílání faktur elektronicky, budete mít vždy jistotu, že doklad dorazí přímo do povolaných rukou. Můžete tedy okamžitě po obdržení zboží provést kontrolu a zanést si jej do systému.

Od roku 2005 úspěšně využíváme možnost elektronické fakturace našim zákazníkům (dle zákona č. 322/2003 Sb., jehož citaci uvádíme níže). Mezitím se tato forma fakturace dále vyvinula a vzhledem k velmi dobrým dlouhodobým zkušenostem jsme se rozhodli přejít na tuto formu fakturace u všech našich zákazníků od 1. února 2010.

 
Termín spuštění: 1. února 2010

 
Aktivace služby

 

Zákon o dani z přidané hodnoty
Novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 322/2003 Sb., která mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, účinná od 1. října 2003, mimo vybraná ustanovení, jež nabyla účinnosti 1. ledna 2004, přímo upravuje daňové doklady v elektronické formě. Tato novela stanovuje pro plátce nové povinnosti, mimo jiné i uchovávat daňové doklady v písemné nebo elektronické formě tak, jak byly vystaveny. Dále je podle této novely umožněno převést doklady vystavené v písemné formě do formy elektronické. Elektronická forma dokladu, která byla vytvořena převodem z papírové, se považuje rovněž za daňový doklad.

 

Napište nám