Třídy odolnosti proti korozi - CRC

Třídy odolnosti proti korozi specifikují odolnost součástí a výrobků vůči vnějším vlivům okolních podmínek. 

Třída Namáhání
CRC0  
Velmi malá nebo
žádná ochrana

Součásti nejsou vystaveny žádnému koroznímu namáhání

  • Pro malé, standardní díly, které nejsou pohledové (např. závitový kolík).
CRC1
nízká úroveň ochrany

Součásti jsou vystaveny slabému koroznímu namáhání

  • Ochrana pro dobu přepravy a skladování
  • Díly, pro něž nejsou primárně stanoveny požadavky na ozdobný povrch, např. vnitřní plochy, jež nejsou vidět nebo se nacházejí za kryty
CRC2
střední úroveň ochrany

Součásti jsou vystaveny střednímu koroznímu namáhání

  • Vnější, viditelné díly s primárně stanovenými požadavky na ozdobný povrch
  • Přímý kontakt s běžným průmyslovým prostředím nebo médii, jako jsou chladiva a maziva
CRC3
vysoká úroveň ochrany

Součásti jsou vystaveny silnému koroznímu namáhání

  • Vnější, viditelné díly, které jsou v přímém kontaktu s běžným průmyslovým prostředím nebo médii, jako jsou rozpouštědla a čisticí prostředky 
  • Primárně funkční požadavky na povrchovou úpravu
CRC4
extrémní úroveň ochrany

Součásti jsou vystaveny zvlášť silnému koroznímu namáhání

  • Díly vystavené působení agresivních látek, např. v potravinářském nebo chemickém průmyslu
  • Vystavení vnějšímu prostředí za podmínek extrémního korozivního zatížení.

 

Tato použití by měla být ověřována pomocí zvláštních zkoušek za použití daných médií, je-li to vyžadováno