Elektrické pohony s ozubeným řemenem ELGR/ELGG

Kompletní balíček pro jednoduché automatizační úlohy:

Pohony s ozubeným řemenem pro jednodušší a vysoce hospodárné úkoly a s dlouhou životností 5 000 km za ceny, které Vás překvapí,

Pohony s ozubeným řemenem ELGR s 1, 2 nebo 3 saněmi

  • 1 poháněné saně, volitelně 1 nebo 2 přídavné, libovolně pohyblivé saně
  • stejnosměrný pohyb saní
  • prodloužené vedení, dodatečné možnosti upevnění       

Pohony s ozubeným řemenem ELGG se 2 saněmi

  • 2 poháněné saně
  • synchronní, protiběžný pohyb saní
  • pro dlouhé středicí zdvihy, jako chapadlo se zdvihy do 300 mm na každé čelisti a 10 kg užitečného zatížení, jako pohon dveří

Další charakteristiky elektrických pohonů s ozubeným řemenem ELGR/ELGG

  • přizpůsobivá momntáž motoru z libovolného ze 4 směrů, kdykoli možnost dodatečné přestavby
  • Varianty vedení: vedení v kuličkových oběžných pouzdrech pro střední zatížení s velmi dobrým chováním za chodu při zatížení momenty nebo kluzné vedení (na vyžádání) pro menší zatížení nebo použití ve vlhkém prostředí či prostředí s neabrazivním prachem
  • Bezpečnost díky volitelnému zjišťování polohy, kdykoli možnost následné montáže indukčních bezkontaktních čidel SIES-8M, jejich držáků a spínacích lišt

Výběr a návrh

 

Další informace a soubory ke stažení

Informace o ELGR/ELGG

Pohony s ozubeným řemenem ELGR v katalogu

Pohony s ozubeným řemenem ELGG v katalogu 

 

Upozornění:

K dispozici jsou i jednotky s přímočarým vedením bez pohonu ELFR s libovlně pohyblivými saněmi pro zachycení sil a momentů.

Jednotky s vedením ELFR v katalogu

Optimalizovaná řada pro pohyb

Pohony s ozubeným řemenem ELGR v

řadě Optimised Motion Series

 
Pohony s ozubeným řemenem ELGR/ELGG