Shoda výrobku

Národní a mezinárodní pravidla stanovující požadavky na bezpečnost výrobků a technické požadavky nutné pro přístup na trh

Zde naleznete informace o směrnicích a normách, které se týkají výrobků Festo.

 

ATEX

Směrnice o výrobcích ATEX 94/9/EC definuje pravidla pro obchodování s výrobky, které se mají používat v potenciálně výbušném ovzduší.

Více o směrnici ATEX

REACh

Evropská legislativa o registraci, hodnocení, povolování a omezení použití chemických látek

Více o REACh

RoHS

Jedovaté látky a látky škodlivé pro životní prostředí, jež jsou obsaženy v elektronice, se v průběhu ekologických cyklů kumulují. Cílem směrnic RoHS je eliminace těchto látek z výrobků.

Více o výrobcích vyhovujících směrnici RoHS

Normy Festo 940106: Zákaz/ohlášení použití příměsí

Norma Festo 940106 definuje specifikace pro zakázané příměsi používané v materiálech a příměsi, které jsou předmětem povinného ohlášení. Tato norma slouží k zavedení zákonných opatření a požadavků specifikovaných zákazníky společnosti Festo.

Norma Festo 940106

UL

Underwriters Laboratories(UL) je americká organizace testující a certifikující výrobky a jejich bezpečnost. Normy UL jsou pro USA totéž, co jsou pro Evropu normy EN a IEC.

Více o značce UL

Prohlášení CCC

Prohlášení výrobce o použití čínského osvědčení "China Compulsory Certification" (CCC) pro elektrické výrobky Festo AG & Co. KG

Prohlášení CCC