Ventilové terminály s integrací funkcí

Integrace elektrických, pneumatických a mechanických funkcí

Díky univerzálním individuálně kombinovatelným možnostem pro různé funkce na ventilovém terminálu lze jeho konfiguraci upravit tak, aby se přesně hodila pro danou aplikaci. Integrace funkcí tak napomáhá optimalizovat a snížit náklady celého Vašeho procesního řetězce.

Důležitý trend: integrace funkcí ve ventilových terminálech

Integrace funkcí znamená automaticky zvýšenou produktivitu a nižší nároky na instalaci

  • Elektrické součásti: až 512 digitálních/analogových vstupů/výstupů, vstupů pro čidla teploty a tlaku
  • Pneumatika: až 128 ventilů
  • Proporcionální pneumatika: až osm redukčních ventilů v jedné sestavě
  • Servopneumatická technika: polohování a řízený dojezd až pro osm os
  • Řízení pohybu: elektrické pohony, synchronní / asynchronní / interpolace 2.5 D
  • Bezpečnostní technika: ventily pro lisy, speciální ventily a náběh tlaku při spouštění

Zvýšení efektivity díky integraci funkcí

Potenciální úspora času a peněz je možná v rámci celého řetězce tvorby hodnot, neboť počet součástí klesne na jedinou.

 

 

 

 

Příklad použití: Ušetřete díky integraci funkcí 825 minut

 

  • V oblasti konstrukce a návrhu se ušetří kolem 470 minut v porovnání s využitím konvenčního řešení.
  • Čas nutný k nákupu a skladování je zkrácen o celkovou délku 170 minut.
  • Na montážipři uvádění do provozu, včetně menšího počtu požadavků na hledání chyb, se ušetří 185 minut.

 

Bílá kniha: Zjistěte více

 

Zde naleznete 12 reálných příkladů integrace funkcí na platformě CPX u našich zákazníků. Zjistěte, jak lze optimalizovat pneumatické a elektrické systémy a integrovat bezpečnostní funkce.

Přečtěte si více v naší bílé knize

Integrace funkcí šetří čas

 
 

V případě zájmu nás kdykoliv kontaktujte, rádi Vám pomůžeme. 
Kontakty

 

Automatické vytvoření schématu zapojení

Schematic Solution

Schematic Solution

Vytvořte v několika minutách kompletní projekty EPLAN pro výrobky jako např. CPX/VTSA nebo CPX/MPA.

Schematic Solution v systému App World

Schematic Solution