FluidDraw

Fluiddraw umožňuje tvorbu schémat elektrických a pneumatických zapojení. Tento nástroj usnadňuje vývoj kompletních systémů a zavádění jednotlivých součástí. Uživatelé mají přístup ke katalogu Festo a jejich vlastním importovaným databázím, a mohou tak těžit z výhod přinášených vyhodnocovacími funkcemi a vytvářet montážní výkresy. Tento software je součástí konstrukčního nástroje Festo Engineering Tools, který uživatelům poskytuje elektronickou a soustavnou podporu v celém procesu - od vývoje a výběru, přes konstrukci až po objednání, dodávku a uvádění do provozu.

Více informací

FluidDraw S5 Starter

FluidDraw P5 Professional

Porovnání obou verzí


FluidDraw 5 Starter

FluidDraw 5 Starter

Vytvářejte pneumatické obvody

 • Obsáhlá knihovna neutrálních symbolů
 • Rychlý a snadný přístup k výrobkům Festo
 • Funkce pro tvorbu vlastních knihoven s makry
 • Zobrazení rozpisky
 • Různé možnosti exportu údajů

 

Více informací

Stáhněte si zkušební verzi FluidDraw S5


FluidDraw 5 Professional

FluidDraw 5 Professional

Vytvářejte pneumatické a elektrické obvody

 • Veškeré funkce verze S5 (verze Starter)
 • Identifikace kabelů
 • Předdefinované spoje
 • Schéma kontaktů, tabulky svorkovnic a seznam kabelů
 • Funkce výběru a návrhu
 • Automatická identifikace zařízení

 

Více informací

Stáhněte si zkušební verzi FluidDraw P5