FluidDraw P5 - Professional

FluidDraw usnadňuje projektování kompletních zařízení a implementaci jednotlivých součástí. Máte přístup ke katalogu Festo a samostatně importovaným databázím a využíváte vyhodnocovacích funkcí a vytvořených stavebních plánů. Software je součástí technických nástrojů Festo, které Vám kdykoliv v elektronické formě pomohou - od projektu až po dodávku a uvedení do provozu.

Nyní ještě lepší: FluidDraw je tu pro rychlou a jednoduchou dokumentaci Vašich strojů nebo zařízení. S novým softwarem FluidDraw P6 vytvoříte pneumatická a elektrická schémata zapojení ještě spolehlivěji a efektivněji. Kromě nových funkcí a přepracovaného prostředí najdete v přizpůsobivých možnostech licencích model odpovídající Vašim potřebám.

FluidDraw P6 – co nového:

 • elektrické symboly pro motory a ovladače Festo
 • nový integrovaný editor rámečků výkresů
 • předlohy k projektům – použijte stávající nastavení pro nově založené projekty
 • přizpůsobivé seznamy mimořádně rozšiřují možnosti vyhodnocování projektu - nadefinovaná vyhodnocení, např. obsah s odkazy a novými kusovníky
 • označování a kótování – inteligentní práce s vlastními symboly se všemi potřebnými grafickými prvky
 • jednoduché možnosti rozšíření pro Vámi definované symboly a knihovny. Můžete přidávat vlastní databáze výrobků prostřednictvím efektivních rozhraní pro import/export. Pro vícejazyčné projekty máte k dispozici vlastní tabulky pro překlad textů.

Přehled nejdůležitějších funkcí

 • knihovna pneumatických symbolů
 • knihovna elektrických symbolů
 • katalog výrobků Festo offline
 • mnoho schématických symbolů
 • přizpůsobivá vyhodnocení - kusovníky, schémata svorkovnic apod.
 • rozsáhlé/vícejazyčné projekty
 • vlastní databáze výrobků
 • kótování
 • automatické značení provozních prostředků

Nové, přizpůsobivé licenční modely

Licence FluidDraw se kupuje prostřednictvím aplikace AppWorld Festo. U všech licencí FluidDraw se jedná o síťové licence, které lze používat jak odděleně přes licenční server, tak lokálně na PC nebo notebooku. Licence jsou k dispozici ve formě tiketu přímo po nákupu a lze je aktivovat přímo v softwaru FluidDraw.

Upozornění pro uživatele FluidDraw P5: pro novou verzi P6 potřebujete novou licenci. Stávající licenci pro FluidDraw P5 nelze pro FluidDraw P6 používat.

Roční předplatné FluidDraw 365 (roční licence):

Roční předplatné opravňuje vždy k používání aktuální verze. Aktualizace na verzi P7 (nebo vyšší) je rovněž k dispozici, podobně jako aktualizace v rámci verze P6. Licence je platná vždy jeden rok a automaticky se prodlužuje. Roční předplatné lze kdykoli ukončit.

 • přizpůsobivost: maximální doba platnosti je 12 měsíců
 • hospodárnost: nízké investiční náklady – jednoduchý výpočet ročních nákladů
 • aktuálnost: jsou zahrnuty všechny aktualizace a vyšší verze – pracujte vždy s nejnovější verzí

Nákup licence FluidDraw P6:

Používejte FluidDraw P6 bez časového omezení. K dispozici jsou aktualizace v rámci verze P6.

Další informace, stahování a licence

objednat licenci FluidDraw
nastavit FluidDraw P6 (požadována licence)
příručka pro FluidDraw P6
stručné informace o FluidDraw P6