FluidDraw P5 - Professional

Fluiddraw umožňuje tvorbu schémat elektrických a pneumatických zapojení. Tento nástroj usnadňuje vývoj kompletních systémů a zavádění jednotlivých součástí. Uživatelé mají přístup ke katalogu Festo a jejich vlastním importovaným databázím, a mohou tak těžit z výhod přinášených vyhodnocovacími funkcemi a vytvářet montážní výkresy. Tento software je součástí konstrukčního nástroje Festo Engineering Tools, který uživatelům poskytuje elektronickou a soustavnou podporu v celém procesu - od vývoje a výběru, přes konstrukci až po objednání, dodávku a uvádění do provozu.

FluidDraw usnadňuje projektování kompletních zařízení a implementaci jednotlivých součástí. Máte přístup ke katalogu Festo a samostatně importovaným databázím a využíváte vyhodnocovacích funkcí a vytvořených stavebních plánů. Software je součástí technických nástrojů Festo, které Vám kdykoliv v elektronické formě pomohou - od projektu až po dodávku a uvedení do provozu.

Nyní ještě lepší: FluidDraw je tu pro rychlou a jednoduchou dokumentaci Vašich strojů nebo zařízení. S novým softwarem FluidDraw P6 vytvoříte pneumatická a elektrická schémata zapojení ještě spolehlivěji a efektivněji. Kromě nových funkcí a přepracovaného prostředí najdete v přizpůsobivých možnostech licencích model odpovídající Vašim potřebám.

FluidDraw P6 – co nového:

 • elektrické symboly pro motory a ovladače Festo
 • nový integrovaný editor rámečků výkresů
 • předlohy k projektům – použijte stávající nastavení pro nově založené projekty
 • přizpůsobivé seznamy mimořádně rozšiřují možnosti vyhodnocování projektu - nadefinovaná vyhodnocení, např. obsah s odkazy a novými kusovníky
 • označování a kótování – inteligentní práce s vlastními symboly se všemi potřebnými grafickými prvky
 • jednoduché možnosti rozšíření pro Vámi definované symboly a knihovny. Můžete přidávat vlastní databáze výrobků prostřednictvím efektivních rozhraní pro import/export. Pro vícejazyčné projekty máte k dispozici vlastní tabulky pro překlad textů.

Přehled nejdůležitějších funkcí

 • knihovna pneumatických symbolů
 • knihovna elektrických symbolů
 • katalog výrobků Festo offline
 • mnoho schématických symbolů
 • přizpůsobivá vyhodnocení - kusovníky, schémata svorkovnic apod.
 • rozsáhlé/vícejazyčné projekty
 • vlastní databáze výrobků
 • kótování
 • automatické značení provozních prostředků

Knihovny symbolů – jednoduché a podle normy

Kompletní neutrální knihovna pneumatických symbolů podle ISO 1219-1     
Inteligentní a automatické značení provozních prostředků – DIN EN 81346-2
Kompletní neutrální knihovna elektrických symbolů – DIN EN 60617
Rozšíření o knihovny vlastních symbolů uživatele

Vytvoření obvodů – rychle a pohodlně

Vkládání dalších symbolů bez nutnosti přerušit spoj
Automatické připojení v připojovacích bodech (Autoconnect)
Automatické vytvoření kompletních symbolů konfigurovatelných výrobků Festo, např. ventilových terminálů
Inteligentní směrování vedení spojů s opěrnými body pro změny směru
Pomoc při vyrovnávání symbolů
Automaticky se aktualizující křížové odkazy
Přehledové okno pro navigaci po pracovním listu (funkce lupy)
256 hladin značek

Výkresy – intuitivní a různorodé

Geometrické značky pro výkresy 2D
Tvorba a archivace vlastních symbolů
Kreslení pomocí souřadnic, délky, šířky, poloměru
Kótování (mm, cm, Inch)

Správa – přehledně a strukturovaně

Správa více listů v jednom projektu
Strukturování projektu pomocí adresářů
Otevření více projektů současně

Vyhodnocení – úplná dokumentace, jednoduše a progresivně

Kusovníky
Sestavy kontaktů
Soupisy svorkovnic
Soupisy kabelů (tabulkový přehled zapojení)
Soupisy hadic (tabulkový přehled propojení)

Údaje k výrobkům – úplné informace v kusovnících

Vyhledávání v integrovaném lokálním katalogu Festo
Vlastní databáze/katalogy výrobků uživatele s funkcí vyhledávání

Překlády – jednoduše k vícejazyčné dokumentaci

Automatický překlad označení výrobků Festo
Možnost nastavení vlastních tabulek s překlady
Různá jazyková nastavení pro různé úrovně programu

Rozhraní – jednoduchá a účinná výměna údajů

Export dat do nákupního košíku Festo Online
Import dat z integrované lokální verze katalogu Festo
Import/export grafických formátů (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)
Import/export kusovníků (TXT, CSV)
Export do PDF
Import/export vlastních databází výrobků (TXT, CSV)
Import/export vlastních tabulek s překlady (TXT, CSV)