Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu

Energetická analýza výroby stlačeného vzduchu

Energetický účinná výroba stlačeného vzduchu snižuje vaše provozní náklady:

Naši zkušení servisní technici stanoví vaše aktuální náklady na energie a vypočítají pro vás možné úspory.

Náš balíček služeb zahrnuje:

  • Měření provozních dob kompresorů a doby pod zátěží a doby chodu naprázdno
  • Měření spotřeby elektrické energie
  • Měření průtoku/měření spotřeby stlačeného vzduchu
  • Odhad objemu ztrát netěsnostmi
  • Porovnání spotřeby energie a objemu dodaného stlačeného vzduchu
  • Výpočet aktuálních nákladů na energii a potenciálních úspor

 

Výhody pro vás:

  • Instalace měřicích přístrojů za provozu
  • Analýza a interpretace výsledků měření zkušenými odborníky
  • Měření nezávislé na konkrétním výrobci
  • Přehled rezerv výstupu soustavy stlačeného vzduchu

Audit energetické účinnosti pneumatických systémů podle ISO/DIS 11011

Certifikace německou certifikační organizací TÜV Süd

Certifikace