Odhalení a odstranění netěsností

Odhalení a odstranění netěsností

Odstranění úniků a okamžitá úspora nákladů na stlačený vzduch

Optimálním přístupem k netěsnostem můžete snadno dosáhnout nečekaně vysokých úspor vztahujících se ke stlačenému vzduchu.

Naši specialisté odhalí úniky vzduchu ve vašem provozu a profesionálním způsobem je odstraní. Okamžitě začnete šetřit peněžní prostředky.

Náš balíček služeb zahrnuje:

  • Odhalení úniků stlačeného vzduchu za provozu
  • Prohlídka celé soustavy stlačeného vzduchu, od kompresoru až k pneumatickým spotřebičům
  • Záznam a dokumentace úniků a informací vztahujících se k opravám nebo zlepšením
  • Důkladné odstranění netěsností

Výhody pro Vás:

  • Snížené požadavky a náklady na stlačený vzduch
  • Okamžité úspory energie a nákladů při odstranění každého úniku
  • Obvykle není nutná odstávka výroby
  • Podrobná dokumentace odhalených úniků včetně veškerých údajů potřebných k jejich odstranění

Opatření vedoucí k úspoře energie při výrobě stlačeného vzduchu

Největší potenciál úspor představuje odstranění úniků v důsledku netěsností. To bylo prokázáno nezávislou studií provedenou Fraunhoferovým institutem ISI pod názvem „Soustavy stlačeného vzduchu v Evropské unii“.

Audit energetické účinnosti pneumatických systémů podle ISO/DIS 11011

Certifikace německou certifikační organizací TÜV Süd

Certifikace