Porovnat verze

S5 P5

Knihovny symbolů – jednoduché a podle normy

Kompletní neutrální knihovna pneumatických symbolů podle ISO 1219-1                                                

Inteligentní a automatické značení provozních prostředků – DIN EN 81346-2

Kompletní neutrální knihovna elektrických symbolů – DIN EN 60617

 

Rozšíření o knihovny vlastních symbolů uživatele

Vytvoření obvodů – rychle a pohodlně

Vkládání dalších symbolů bez nutnosti přerušit spoj

Automatické připojení v připojovacích bodech (Autoconnect)

Automatické vytvoření kompletních symbolů konfigurovatelných výrobků Festo, např. ventilových terminálů

Inteligentní směrování vedení spojů s opěrnými body pro změny směru

Pomoc při vyrovnávání symbolů

Automaticky se aktualizující křížové odkazy

Přehledové okno pro navigaci po pracovním listu (funkce lupy)

256 hladin značek

Výkresy – intuitivní a různorodé

Geometrické značky pro výkresy 2D

Tvorba a archivace vlastních symbolů

Kreslení pomocí souřadnic, délky, šířky, poloměru

Kótování (mm, cm, Inch)

Správa – přehledně a strukturovaně

Správa více listů v jednom projektu

Strukturování projektu pomocí adresářů

Otevření více projektů současně  ●

Vyhodnocení – úplná dokumentace, jednoduše a progresivně

Kusovníky

Sestavy kontaktů

Soupisy svorkovnic

Soupisy kabelů (tabulkový přehled zapojení)

Soupisy hadic (tabulkový přehled propojení)

Údaje k výrobkům – úplné informace v kusovnících

Vyhledávání v integrovaném lokálním katalogu Festo

Vlastní databáze/katalogy výrobků uživatele s funkcí vyhledávání

Překlády – jednoduše k vícejazyčné dokumentaci

Automatický překlad označení výrobků Festo

Možnost nastavení vlastních tabulek s překlady

Různá jazyková nastavení pro různé úrovně programu

Rozhraní – jednoduchá a účinná výměna údajů

Export dat do nákupního košíku Festo Online

Import dat z integrované lokální verze katalogu Festo

Import/export grafických formátů (BMP, DXF, GIF, JPG, PNG, TIF, WMF)

Import/export kusovníků (TXT, CSV)

Export do PDF

Import/export vlastních databází výrobků (TXT, CSV)

Import/export vlastních tabulek s překlady (TXT, CSV)