Elektrické saně EGSL

Účinné polohování se zdvihy do 300 mm
Pro použití ve svislém směru a pro krátký zdvih s libovolným polohováním

EGSL – pro velmi přesné přesuny, vyjímání a vkládání, a to i při značném mechanickém zatížení

Linearita a rovnoběžnost s přesností v řádu 1/100 mm

Výhody pro Vás:

  • Libovolné polohování s opakovatelnou přesností ≤ ±0,015 mm
  • Velmi vysoké základní jmenovité hodnoty zatížení saní, ideální pro použití ve svislé pohyby, například pro lisování nebo spojování
  • Spolehlivost: zcela uzavřené vřeteno zabraňuje vniku nečistot nebo malých dílů do prostoru vedení.
  • Přizpůsobivost: motor lze namontovat v ose nebo souběžně s pohonem, přičemž v tomto případě je otočen o 4 × 90°.
  • Vhodné nástroje v rámci softwaru FCT od společnosti Festo


Použití
Použití jako osa Z v přímočarých a prostorových portálech pro úlohy pick & place v oborech manipulační a montážní techniky

Technické údaje

Velikost

35 45 55 75

stoupání vřetena [mm]

8 3 10 5 12,7 10 20
pracovní zdvih [mm]
50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Užitečná zátěž, vodorovně [kg]


2 6 10 14
Užitečná zátěž, svisle [kg] 1 3 5 7
Max. síla pohonu Fx [N]
75 150 300 450
Max. rychlost [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
max. zrychlení [m/s2] 25
opakovatelná přesnost [µm] ±0,015

 

 

 


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer