Elektrické saně EGSL

Hospodárné polohování při zdvizích do 300 mm
Pro použití ve svislé poloze a pro krátký zdvih s polohováním

EGSL – pro vysoce přesné posouvání, odebírání a vkládání i při velké mechanické zátěži

Přímočarost a rovnoběžnost v rozsahu 1/100 mm

Výhody pro Vás:

  • Libovolné polohování s opakovatelnou přesností ≤ ±0,015 mm
  • Velmi vysoké nosnosti saní, ideální pro aplikace ve svislé poloze jako je lisování nebo spojování
  • Bezpečné: dokonale uzavřené vřeteno zabraňuje znečištění či vniknutí rušivých drobných součástí do prostoru vedení.
  • Přizpůsobivé: motor můžete namontovat souběžně s pohonem nebo v jeho ose - potom jej lze natočit libovolně o 4× 90°.
  • Vhodné softwarové nástroje v softwarovém balíčku FCT společnosti Festo


Použití
Použití jako pohon v ose Z u přímočarých a prostorových portálů pro úchop a přemístění při montáži nebo manipulaci.

Technické údaje </>

Velikost

35 45 55 75

Stoupání vřetena [mm]

8 3 10 5 12,7 10 20
Pracovní zdvih [mm]
50 100, 200 100, 200, 250 100, 200, 300

Směrná hodnota užitečného zatížení, vodorovná poloha [kg]


2 6 10 14
Směrná hodnota užitečného zatížení, svislá poloha [kg] 1 3 5 7
Max. posuvná síla Fx [N]
75 150 300 450
Max. rychlost [m/s] 0,5 0,3 1,0 0,4 1,0 0,65 1,3
Max. zrychlení [m/s²] 25
Opakovatelná přesnost [µm] ±0,015

 

 

 


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer


This site makes use of Flash player software, a plug-in for your Web Browser, which can play the content we have created. You either don't have Flash player software installed, or you have an old version of this Flash Player. Please click here, to download the latest Flash Player version that works with your computer