Základní a odborné znalosti

Hygienické zóny ve výrobě potravin

Evropská norma EN 1672-2

Hygienické požadavky na strojní zařízení pro výrobu potravin

Norma EN 1672-2 definuje ve výrobě potravin tři oblasti s různými hygienickými požadavky.

 

 

Potravinová zóna(1)

Všechny systémové díly a součásti, které jsou v přímém styku s potravinami

Součásti musí být:

  • Omyvatelné
  • Dezinfikovatelné
  • Odolné korozi
  • Netoxické
  • Nenasákavé
  • Hladké, souvislé nebo zapouzdřené
  • Používající speciální maziva vhodná pro potravinářský průmysl

Zóna výstřiku (2)

Všechny systémové díly a součásti, které jsou ve styku s potravinami, které se nevracejí do výrobního toku.

Návrh a konstrukce musí splňovat stejná kritéria jako v potravinové zóně.

Nepotravinová zóna (3)

Součásti, které nejsou v přímém styku s potravinami

Pro prevenci zdrojů infekce součásti musí být:

  • Odolné korozi
  • Omyvatelné nebo dezinfikovatelné