Bezpečnost potravin a hygiena

Výroba potravin je věcí důvěry a bezpečnost potravin náleží k základům image každé značky: Co přichází na stůl, musí být vyráběno v čistotě. Promyšlená konstrukce zařízení a použití komponent určených pro styk s potravinami představují podpůrné pilíře výroby – jednoduše, efektivně a spolehlivě. Vhodná automatizační řešení pro výrobu bezpečných potravin jsou k dispozici od společnosti Festo – včetně důsledného oborového know-how.

Důležité informace k bezpečnosti potravin

Při efektivní automatizaci v souladu s hygienickými požadavky v potravinářském průmyslu má bezpečnost potravin dva cíle: slouží k ochraně spotřebitelů a současně chrání značku výrobce. To jsou z našeho pohledu důležité stránky bezpečnosti potravin.

Clean Design Componets

Konstrukce strojů bez zákoutí a hran

V potravinářské výrobě je třeba důsledně dodržovat normy a směrnice týkající se konstrukcí a materiálů. Alfou a omegou je hygienická konstrukce strojů a jednotlivých komponent.
Při konstrukci našich automatizačních součástí pro Vaše zařízení proto přísně dbáme na hygienickou konstrukci, k níž náleží například hladký povrch a velké poloměry.

Zjistěte více v naší bílé knize k bezpečnosti potravin (PDF)

Valve terminal MPA-C

Důkladné a rychlé čištění

Čištění je při hygienické výrobě potravin naprostou nezbytností. Nejvyšší prioritu zde má předcházení výskytu choroboplodných zárodků a cizorodých částic. Správným čištěním však nechráníte pouze spotřebitele. Omezujete jím také objem odstávek vašeho zařízení.

Přímý odkaz na bílou knihu k tématu čištění (PDF)

Particles with Waiter and Oil

Kvalita potravin a stlačeného vzduchu

Kdykoli dochází ke kontaktu stlačeného vzduchu s potravinami, je třeba maximální obezřetnosti. Stlačený vzduch jako takový totiž není čistý. Příprava stlačeného vzduchu v souladu s předmětnou aplikací zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost pro potraviny, spotřebitele i výrobce.

Další informace najdete v bílé knize k tématu kvalita stlačeného vzduchu (PDF)

Výrobky vhodné pro maximální bezpečnost potravin a hygienu

VZQA

Hadicové ventily VZQA

Pro dávkování potravin s vysokými nároky na kvalitu. K dispozici s prohlášením o shodě v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 u provedení se silikonovou membránou a funkcí „bez energie otevřeno“.

Více o VZQA

VZXA

Hadice PFAN

Pro optimální, trvale spolehlivý provoz Vašich zařízení: i při intenzivním čištění a pod vlivem agresivního okolního prostředí. Pro použití v potravinářském průmyslu Vám poskytneme prohlášení o shodě v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.

Více o PFAN

MSB6

Kombinace jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu MSB6

Pro nejvyšší požadavky na kvalitu stlačeného vzduchu. Volitelně s modulem pro energetickou účinnost MSE6-E2M: sleduje a automaticky řídí dodávku stlačeného vzduchu.

Více o MSB6

CRDSNU

Kruhové válce CRDSNU

S tukem NSF-H1. Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost díky těsnění pro suchý chod. Stále správné nastavení díky samočinně nastavitelnému tlumení v koncové poloze PPS.

Více o CRDSNU

Valve terminal MPAC

Ventilové terminály MPA-C

Pro snadné čištění a odolné korozi. IP 69K pro přímé použití v náročném prostředí. Materiály v souladu s požadavky FDA včetně tuku NSF-H1.

Více o MPA-C