Novinky: výrobky a řešení

Hlavní výhody projektu a řešení

Optimiert für das Handling von Solarzellen und Wafern: das High Speed H-Portal von Festo

Rychlé a bezpečné přemisťování pomocí vysokorychlostního H portálu

Křehké plátky se musí často přemisťovat. Při přechodu od jednoho výrobního kroku k dalšímu se vyjímají z jednoho stroje a přivedou se k dalšímu kroku zpracování. Aby se co nejvíce zvýšil výstupní výkon, musí se tak dít s nejvyšší možnou rychlostí a současně spolehlivě a přesně.

Plátků je třeba se dotýkat co nejjemněji, aby nebyly vystaveny jakémukoli „napětí“. Na jejich světlocitlivé ploše nesmí zůstat žádné zbytky po dotyku, aby mohly ideálně využívat dopadající světlo. Proces přemisťování je doplněn o neustálé kontroly bez negativního vlivu na výkon procesu.

Optimální řešení pro tuto úlohu nabízí oceněný vysokorychlostní H portál:

H portál určený pro manipulaci se solárními články a plátky pokrývá pravoúhlý pracovní prostor s až 4 stupni volnosti. Bernoulliho chapadlo je optimalizováno pro přepravu křehkých plátků. Umožňuje téměř bezdotykovou a šetrnou přepravu. Integrovaný inteligentní kamerový systém sleduje, zda nejsou plátky poškozené a zda jsou správně orientované.

Více informací o vysokorychlostních H portálech EXCH

EXCH v katalogu