Novinky: výrobky a řešení

Hlavní výhody projektu a řešení

Sanfter Vertikaltransport von Dünschichtmodulen mit Lösungen von Festo

Hladké a šetrné zvedání substrátů

Vertikální přeprava křehkých, těžkých tenkovrstvých modulů přestavuje problematickou výzvu: i přes vysokou pohybující se hmotnost musí být pohyb hladký a plynulý, aby se předešlo zlomení. Vysoká pohybující se hmotnost znamená, že klasické systémy s vřeteny často narazí na své hranice. Zvedací systémy od společnosti Festo tuto výzvu zvládají optimálně.

Zdvihací systémy od společnosti Festo pro výrobu tenkovrstvých solárních článků

Náročný bod úkolu: vysoká hmotnost, maximální rychlost, stálý a hladký pohyb

Tyto požadavky jsou řešeny pomocí zdvihacích systémů od společnosti Festo. Díky chytré kombinaci pneumatických a elektrických pohonů byly výhody obou těchto technologií optimalizovány pro dané použití. Pneumatický pohon slouží ke kompenzaci hmotnosti a elektrický pohon s ozubeným řemenem řídí pohyb. Tím je zajištěna rychlá, avšak citlivá přeprava skla.

  • Výhody dvou technologií z jediného zdroje optimalizují přepravní výkon 
  • Podstatné zmenšení velikosti motoru a ovladače v porovnání s řešeními s vřetenem