Novinky: výrobky a řešení

Optimal angepasste Handlinglösung von Festo zum schnellen und genauen Dispensing

Dávkování: přesné a rychlé

Při nanášení stopy lepidla je vyžadována vysoká přesnost: příliš šetrné nanesení vodivého lepidla nezaručí dostatečný kontakt, příliš velké množství lepidla může naopak vést ke zkratům. Pro konkurenceschopnou výrobu je důležitým tématem také rychlost. Jelikož se mění také formáty skel, musí s nimi daná aplikace umět přizpůsobivě zacházet.

Přizpůsobivé, rychlé a přesné nanášení vodivého lepidla pomocí řešení od společnosti Festo

Optimálně přizpůsobené manipulační řešení rychlého a přesného dávkování

Dvě paralelně pracující a na sobě navzájem nezávisle polohované dávkovací hlavy nanášejí na tenkovrstvé články housenky lepidla. Díky přesnosti pohonů jsou housenky lepidla umisťovány s přesností až 0,2 milimetru. Délku pohybu, vzdálenost drah, recepty atd. lze libovolně programovat.

Exaktní a přesné: obě paralelně pracující dávkovací hlavy lze polohovat prostřednictvím dvou vzájemně nezávislých pohonů v ose X.