Novinky: výrobky a řešení

Kühlprozesse in der Flachbildschirm und Solarmodulfertigung

Řízení průtoku chladicích médií ve výrobě solárních panelů a plochých obrazovek

Při výrobě vícevrstvých solárních modulů nebo plochých obrazovek vzniká teplo, a proto je u těchto procesů nezbytné chlazení. Problematickým úkolem je v této souvislosti spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média. Např. u procesů vakuového nanášení vrstev je potřeba chlazení vývěv, generátorů a samotné procesní komory.

Váš cíl:

  • spolehlivý a účinný chladicí systém
  • spolehlivé řízení chladicího procesu
  • nízké nároky na konstrukci, uvedení do provozu a provoz

Náš přínos:

  • všechny nezbytné součásti k řízení chladicího procesu od společnosti Festo jako jediného dodavatele
  • velmi robustní a spolehlivé součásti a systémy
  • systémová řešení připravená k přímé montáži – kompletně sestavená a otestovaná

Další informace:

Kompetence z jediného zdroje – ventily pro média v automatizaci výroby

Všechny součásti pro rozvod médií v katalogu

Příklad řešení: rozvod vody pro chlazení

U této aplikace je důležité:

  • Spolehlivá kontrola nad průtokem, tlakem a teplotou chladicího média v systému
  • Nabídka systémového řešení
 
Hlavní součásti
1 jednotka s kulovým kohoutem s pohonem VZBM
2 ventilový terminál CPX-MPA
3 ventil se šikmým sedlem VZXF
4 snímač průtoku SFAW/SPAW
5 regulátor tlaku LR (k vyfukování vedení)
6 senzory SFAW/SPAW
7 kulové kohouty VZBD/VZBE/VZBF/VAPB
8 ventily VZXF, VZXA, VZWF, VZWM
9 terminál CPX