Úprava vody

Použití: automatizace systémů pro reverzní osmózu

Váš cíl: účinná produkce pitné vody a zajištění vysoké disponibility provozu

Naše řešení: inteligentní a spolehlivé řízení filtrace „cross-flow“ nebo „dead-end“ a zpětného proplachu

Systém řízení procesů

Process control system

 

 

1: Řídicí jednotky

Komunikace a řízení všech instalovaných zařízení

Communication and control of all field devices

2:Ovládací jednotky

 

 

3:Rozvaděče

 

 

4:Technologie připojení

 

5:Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

 

6: Elektrické periferie

Informace o CPX

 

7: Ventilové terminály

Ventilové terminály MPA

Informace o MPA

 

ventilové terminály VTSA

Informace o VTSA

Automatizace ventilů a šroubení

Automation of vavles and fittings

8:Standardní ventily Namur

Informace o VSNB

 

9:Sensorboxy

 

10:Převodníky polohy

Informace o SMAT-8M

 

11:Čtvrtotáčkové pohony

 

12:Přímočaré pohony

Informace o DLP

 

13:Řízené přímočaré pohony

Informace o DFPI

 

 

Elektrické připojení

Pneumatické připojení