Integrovaná čidla a bezpečnostní funkce

Větší bezpečnost pro lidi a stroje:

Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS6/MS9 s integrovanými čidly a bezpečnostními funkcemi

 • Diagnostika
 • Preventivní údržba
 • Možnost vzdáleného sledování tlaku, průtoku a rozdílu tlaků
 • Nouzové vypnutí
 • Bezpečnostní odvětrání (bezpečnostní funkce) systémů do úrovně vlastností e s certifikací podle DIN EN ISO 13849-1
 • Integrovaná funkce pomalého náběhu tlaku

The benefits to you:

 • Less down-time
 • Maintenance intervals can be planned
 • Minimised power consumption
 • Consumption measurements enable cost control
 • Easily monitor process parameters

Čidla, která lze do řady MS integrovat

Například:

SFAM-62

Průtokoměry SFAM-62 a MS6

Lze integrovat do řady MS bez dodatečných časových nároků na instalaci

 • Počátek rozsahu 1 %
 • Rozsah měření do 15 000 l/min pro informace o absolutním průtoku s prahovými hodnotami
 • Pohodlné nastavení spínacího bodu pomocí displeje

Integrovaná čidla MS..-SV-.. s funkcí pomalého náběhu tlaku a rychlého odvětrání pro všechny úrovně vlastností

Například:

MS6-SV

Ventily pro pomalý náběh tlaku a odvětrání MS6-SV-E

Rychlé odvětrání v případě nouzového zastavení v bezpečnostních obvodech

 • Redundantní zařízení pro funkci „bezpečného odvětrání“
 • Integrace funkcí: funkce zap/vyp, funkce pomalého náběhu tlaku, vestavěné snímání stavu sepnutí a diagnostická funkce.
 • K dispozici rovněž s přímým připojením na AS-Interface