Bezpečnostní moduly CAMC-G-S3
Pro ovladače servomotorů CMMP-AS-M3

Prostě zapojte a vše je připraveno k použití: decentralizovaná bezpečnostní funkce

 • Bezpečnost pro funkce zastavení a rychlostní funkce až do PL e kategorie 4 a SIL 3
 • Nejsou nutná žádná externí bezpečnostní vypínací zařízení – šetří prostor a náklady
 • Prostorově úsporná zásuvná karta pro jednoduchou integraci do ovladače motoru
 • Dokumentovaná, předem konfigurovaná ukázková řešení – rychlé a jednoduché uvedení do provozu
Technické údaje
Vhodné pro ovladače motorů Řada CMMP-AS-M3
Funkce bezpečného zastavení
 • Bezpečné vypnutí točivého momentu, STO
 • Bezpečné zastavení 1, SS1
 • Bezpečné provozní zastavení, SOS
 • Bezpečné zastavení 2, SS2
Sledování rychlosti pro bezpečnost
 • Bezpečně omezená rychlost, SLS
 • Bezpečný rozsah rychlosti, SSR
 • Bezpečné ovládání brzdy, SBC
 • Monitor bezpečné rychlosti, SSM
 • Přídavná logická funkce, ALF