Výrobky a řešení
Konfigurace a optimalizace

Váš průvodce energetickou účinností

Zjistěte více o praktických způsobech zvyšování vlastní energetické účinnosti

Dvanáct opatření pro energetickou účinnost: dvanáct způsobů úspěšné úspory energie. Podle názoru našich odborníků jsou tato opatření mimořádně jednoduchá a pohotová, zejména pokud je kombinujete navzájem.

Energetická účinnost díky návrhu a výběru správných velikostí

Návrh správných velikostí

Správný návrh a výběr tak, aby byly součásti jen tak velké, jak to vyžaduje aplikace

Zvolte vždy optimální velikost; pneumatické pohony o jednu velikost menší

konstrukčním nástrojem Festo Engineering Tools

Energetická účinnost: zkrácení délky potrubí

Zkrácení délky potrubí

Úspora množství vzduchu - bez zbytečně velkého objemu hadic

Decentralizovaný ventilový terminál s optimálně vedenými hadicemi

ventilovými terminály CPV, VTSA, VB12

Energetická účinnost: účinné řízení v otevřené a uzavřené regulační smyčce

Účinné řízení v otevřené a uzavřené regulační smyčce

Dobré řízení s malými oscilacemi nebo zásahy ovladačů

Přizpůsobení profilů pohybu a optimalizace ovladačů

konfiguračním nástrojem Festo Configuration Tool

Energetická účinnost: rekuperace energie

Rekuperace energie

Využití ušetřené energie pro zrychlení dalších pohonů

Ukládání brzdné energie ve spojených meziobvodech pro společné využití několika motory

S ovladači servomotorů CMMP a dvojitými ovladači CMMD

Energetická účinnost: vypínání energie

Vypínání energie

Přerušení dodávky vzduchu do systémů během přestávek v činnosti

Dodávka energie do kompletního pneumatického systému se vypne a sníží se ztráty způsobené úniky

Se spínacími ventily MS6-EE, HEE a kulovými kohouty QH

Energetická účinnost: snížení úrovně tlaku

Snížení úrovně tlaku

Úspory energie během zpětného zdvihu

Použití redukčního ventilu pro snížení tlaku pro zpětný zdvih ze 6 na 3 bary

redukčními ventily s filtry MS6-LFR a standardními ventily VABF

Energetická účinnost: snížení tření

Snížení tření

Optimalizované systémy ložisek a vedení

Použití mechanických součástí s malým třením

Se saněmi Mini DGSL

Energetická účinnost: omezení úniků

Omezení úniků

Omezení zbytečných ztrát, zejména ve stávajících systémech

Pravidelná kontrola úniků a sledování stavu

Se službami pro úsporu energie Festo

Energetická účinnost: snížení hmotnosti

Snížení hmotnosti

Minimalizace pohybující se hmotnosti kombinací elektrických a pneumatických technologií

Elektrická manipulační jednotka s pneumatickým pohonem v ose Z a s použitím lehkých pohonů v případě, že se s mimi (jako celkem) pohybuje

portály T, válci z polymeru DSNUP a kompaktními válci ADNP

Energetická účinnost: použití obvodů pro úsporu stlačeného vzduchu

Použití obvodů pro úsporu stlačeného vzduchu

Úspora energie při výrobě stlačeného vzduchu v závilosti na potřebě

Vakuová manipulace se sledovaným vypínáním

vakuovými ejektory OVEM a vakuovými ejektory VADMI

Energetická účinnost: omezení úbytku tlaku

Omezení úbytku tlaku

Bez úbytku tlaku s kontinuálním prouděním v potrubí a hadicích

Optimální průměry vedení, menší odpor vedení a snížení tlaku v rozvodu z 8 na 7 barů

S jednotkami pro úpravu stlačeného vzduchu řady MS v kombinaci velikostí

Energetická účinnost: výběr vhodných součástí

Výběr vhodných součástí

Energetické úspory ve spotřebě vzduchu při použití jednočinných válců

Motor s pojistnou brzdou pro dlouhé přestávky v pohybu

Se servomotory EMME-AS, EMMS-AS a krokovými motory EMMS-ST

 

Analyzátor průtoku vzduchu SFGA

Efektivní měření a analýza

Informace o SFGA