Přinášíme Vám bezpečnost a spolehlivost.

Bezpečnost Festo

Naše zkušenost – Váš pocit bezpečí

Chceme, abyste se ve všech fázích spolupráce s námi cítili bezpečně.

Poskytneme Vám bezpečnost pro zvýšení produktivity.

Vždy se můžete spolehnout na:

  • naše odborníky
  • kvalitu našich výrobků
  • naše procesy

ať jste kdekoli!

Za tím si stojíme jako rodinná společnost s dlouhou tradicí v tovární a procesní automatizaci.

Bezpečnost v automatizaci

Odbornost Festo

Technické znalosti

Naši průmysloví odborníci zjistí a posoudí specifické potřeby Vašeho průmyslového odvětví.

  • Hygienické předpisy
  • Ochrana před výbuchem
  • Podmínky prostředí
  • Předpisy a normy

 

 

Více o našich řešeních pro Vaše průmyslové odvětví

Bezpečnost strojů a zařízení Festo

Bezpečnost strojů a zařízení

Pokud jde o bezpečnost strojních zařízení, s námi budete vždy v bezpečí. Nabízíme Vám širokou paletu řešení bezpečnostních funkcí:

  • Návrhy obvodů
  • Bezpečnostní výrobky, např. bezpečnostní ventily, bezpečnostní čidla
  • Školení v oblasti směrnice ES pro stroje a zařízení a bezpečnostních norem

Více o bezpečnostních opatřeních Safety@Festo

Jistota ve službách

Festo – rodinná společnost

Rodinná společnost

Naše společnost trvale roste od roku 1925 a dnes má bezpečnou finanční základnu.

Jako společnost vlastněná rodinou nejsme závislí na kapitálových trzích, ale na zákaznících, zaměstnancích a obchodních partnerech. To je zdrojem jistoty – pro naše zaměstnance i pro Vás.

 

 

Více informací o společnosti