Zpracování odpadních vod

Automatické měření úrovně zadržených sedimentů

Váš cíl: rychlé vypouštění uložených sedimentů a současné odvětrávání šachty

Naše řešení:

Spolehlivé měření úrovně sedimentů se zpětnou vazbou polohy

Systém řízení procesů

Process control system

 

 

1: Řídicí jednotky

Komunikace a řízení všech instalovaných zařízení

Communication and control of all field devices

2:Ovládací jednotky

 

3:Rozvaděče

 

4:Technologie připojení

 

5:Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

 

6: Elektrické periferie

Informace o CPX

 

7: Ventilové terminály

MPA v katalogu

Informace o MPA

 

Ventilové terminály VTSA

Informace o VTSA

Automatizace ventilů a šroubení

Automation of valves and fittings

8:Řízené přímočaré pohony

Přímočaré pohony DFPI

Elektrické připojení

Pneumatické připojení