Zpracování odpadních vod

Automatizace vyhnívacích věží

Váš cíl: bezpečná a spolehlivá výroba fermentačního plynu (metan)

Naše řešení:

Bezpečná automatizace systému vyhnívacích věží pro řízení čerstvého kalu, fermentačního plynu, plovoucího kalu, primárního kalu a kalné vody

Systém řízení procesů

Process control system

 

 

1: Řídicí jednotky

Komunikace a řízení všech instalovaných zařízení

Communication and control of all field devices

2:Ovládací jednotky

 

 

3:Rozvaděče

 

4:Technologie připojení

 

5:Jednotky pro úpravu stlačeného vzduchu

 

6: Elektrické periferie

Informace o CPX

 

7: Ventilové terminály

Ventilové terminály MPA

Informace o MPA

 

ventilové terminály VTSA

Informace o VTSA

Automatizace ventilů a šroubení

Autiomation of valves and fittings

 

8:Převodníky polohy

Informace o SMAT-8M

 

 

9:Přímočaré pohony

Informace o DLP

 

10:Řízené přímočaré pohony

Informace o DFPI

 

 

Elektrické připojení

Pneumatické připojení