Montáž a testy malých dílů

Váš cíl: Maximální výkon na nejmenším prostoru

Náš přínos: Efektivní automatizace – optimalizovaná podle vašich potřeb

 

Rychlost, přesnost, spolehlivost a cenová nenáročnost – to jsou hlavní požadavky na úspěšnou automatizaci montáže malých dílů a elektroniky.

 

Vyvíjíme vhodná, prostorově úsporná a hospodárná automatizační řešení, s nimiž můžete snížit své výrobní náklady ‒ např. pro telekomunikaci, výrobu elektroniky, výrobu automobilů a lékařskou techniku.

Povrchová montáž - Surface Mount Technology SMT

Povrchová montáž - Surface Mount Technology SMT

Montáž malých dílů a elektroniky

Montáž malých dílů a elektroniky

Zjistěte více o našich systémech pro montáž malých dílů a elektroniky

Přísun dílů

Sestavení

Předběžná montáž

Konečná montáž

Štítkování

Testování/balení

Hightech při řezání dřeva

Dřevěný kmen

Stejně mnohostranné jako přírodní dřevěný materiál jsou i výrobní postupy.

Vyrábějte s úsporou nákladů

Osazování elektroniky součástkami s drátovými vývody - Through Hole Technology THT

Osazování elektroniky součástkami s drátovými vývody - Through Hole Technology THT

Nejpřesnější dávkování

Mikrodávkovač

Přesné nanášení licích pryskyřic díky automatizačním řešením Festo

Prostorově nenáročný manipulační systém YXMx pro mikrodávkovač mini-dis společnosti bdtronic GmbH