Nové výrobky 2016

Pneumatické pohony

Pneumatické pohony

Všechny nové pneumatické pohony:

Válce DSBC podle norem se snímači poloh SDAT

Upínky s čepy DFAW

Válce DSBG podle norem

Kyvné pohony DRRD

Přímočaré pohony DDLI

Elektrické pohony a manipulační systémy

Elektrické pohony

Všechny nové elektrické pohony a manipulační systémy:

Sady pro lisování pomocí serv YJKP

Kompaktní manipulační systémy YXMx

Ploché portály EXCM

Přímočaré portály EXCT

Ventily a ventilové terminály

Ventily a ventilové terminály

Všechny nové ventily a ventilové terminály:

Univerzální ventily VUVG-...-S

Univerzální ventily VUVS-...-S

Ventilové terminály MPA-C Clean Design

Ventilové terminály MPA-S a MPA-L

Instalační systém CTEL

Proporcionální redukční ventily VPPX

Moduly se vstupy PROFIsafe CPX-F8DE-P

Řízení CODESYS CPX-CEC-C1/S1/M1-V3

Úprava stlačeného vzduchu a spojovací technika

Úprava stlačeného vzduchu

Všechny nové výrobky pro úpravu stlačeného vzduchu a spojovací techniku:

Vakuové ejektory OVEM

Moduly pro energetickou účinnost MSE6-E2M

Jednosměrné škrticí ventily VFOH

Hadice PAN-R a šroubení QS G3/4

Klipovací pistole AGTC

Snímače a systémy pro zpracování obrazu

Snímače

Všechna nová čidla a systémy pro zpracování obrazu:

Slučovače/rozdělovače pro čidla/pohony NEDY

Snímače polohy SRBS-Q1/Q12

Snímače poloh SDBT-BSW

Checkbox Compact CHB-C-N

Kamerová čidla SBSI

Průtokoměry SFAW

Automatizace procesní techniky

Procesní průmysl

Všechny nové výrobky pro automatizaci procesní techniky:

Senzorboxy SRBC

Pozicionéry CMSX

Elektromagnetické ventily VSNC

Elektromagnetické ventily VOFC a VOFD

Přímočaré pohony s integrovaným odměřováním polohy DFPI-NB3

Hadicové ventily VZQA