Festo Configuration Tool FCT


Konfigurační nástroj Festo Configuration Tool FCT

Obsáhlé možnosti konfigurace s 31 možnostmi polohování a diagnostických funkcí

V řídicím režimu „binární profil 31“ lze konfigurovat až 31 pohyb přímo na počítači. Dále lze zadat hodnoty zrychlení, rychlosti a omezení trhavých pohybů - vše bez PLC.

Konfigurace pomocí FCT

Obsáhlé možnosti konfigurace

31 možnost polohování a diagnostických funkcí

V nástroji Festo Configuration Tool (FCT) jsou všechny pohony v daném systému jasně uspořádány a lze je spravovat z jediného projektu.

Pro další postup uvádění do provozu umožňuje nástroj FCT pohyb pohonů po jednotlivých krocích nebo v sekvencích. Máte přístup k nástrojům pro zápis jednotlivých záznamů do tabulky s pohyby v režimu učení se a také pro sledování pohybů - tracking.

Používejte bezplatnou softwarovou platformu FCT off-line u Vašeho stolu nebo on-line přímo na stroji.

Další systémové kombinace s FCT

Kombinace vznikají zapojením dalších komponent za ovladač a motor – nebo prostřednictvím rozšíření aplikace

Ovladače
CMMS-ST

 

 

 

EPCO Basiskombination

Ovladače
CMMO-ST

+

Krokové motory
EMMS-ST

EPCO erweiterte Kombination

+

Elektrické válce EPCO

+

Elektromechanika

Rozšíření aplikace:

  • Připojení na průmyslovou síť
  • Bezpečnostní funkce
 

Rozšíření aplikace:

  • Alternativní mechanika
  • Vyšší třídy zatížení
  • Další druhy pohybů

Festo Configuration Tool

Stažení