Konfigurační nástroj Festo Configuration Tool FCT


Konfigurační nástroj Festo Configuration Tool FCT

Obsáhlé možnosti konfigurace s 31 možnostmi polohování a diagnostických funkcí

V řídicím režimu „binární profil 31“ lze konfigurovat až 31 pohyb přímo na počítači. Dále lze zadat hodnoty zrychlení, rychlosti a omezení trhavých pohybů - vše bez PLC.

Konfigurace pomocí FCT

Obsáhlé možnosti konfigurace

31 možnost polohování a diagnostických funkcí

V nástroji Festo Configuration Tool (FCT) jsou všechny pohony v daném systému jasně uspořádány a lze je spravovat z jediného projektu.

Pro další postup uvádění do provozu umožňuje nástroj FCT pohyb pohonů po jednotlivých krocích nebo v sekvencích. Máte přístup k nástrojům pro zápis jednotlivých záznamů do tabulky s pohyby v režimu učení se a také pro sledování pohybů - tracking.

Používejte bezplatnou softwarovou platformu FCT off-line u Vašeho stolu nebo on-line přímo na stroji.

Další kombinace systémů s nástrojem FCT

Kombinace vznikají připojením dalších součástí ke vstupu řídicího automatu a ke krokovému motoru - nebo rozšířením dané aplikace

Ovladač

CMMS-ST

EPCO Basiskombination

Ovladač

CMMO-ST

+

Krokový motor

EMMS-ST

EPCO erweiterte Kombination

+

Elektrické válce EPCO

+

Elektrické pohony

Rozšíření aplikace:

  • Připojení průmyslové sítě
  • Bezpečnostní funkce

Rozšíření aplikace:

  • Alternativní mechanické systémy
  • Velká jmenovitá zatížení
  • Další typy pohybů

Festo Configuration Tool

Stažení