Elektromobilita

Výroba elektrických vozidel klade před výrobce automobilů nové výzvy z hlediska jejich výrobních technologií. Výroba akumulátorů, instalace výkonové elektroniky, elektrifikace poháněcí soustavy a výroba součástí s nízkou hmotností zde představují důležitá témata.

Společnost Festo již dnes nabízí výrobky a řešení pro ústřední procesní kroky.