Výroba akumulátorů

Automatice výrobních linek pro výkonné lithium-iontové akumulátory je nadále vnímána jako zásadní předpoklad hospodárné sériové výroby elektrických vozidel.

Společnost Festo nabízí přizpůsobivá mechatronická řešení pro mnohé procesní kroky ve výrobě akumulátorů a přispívá svými odbornými schopnostmi z jiných průmyslových oborů k vývoji těchto nových výrobních technologií.

Výroba elektrod

Povrchová úprava elektrod

Váš cíl: nanesení povrchové úpravy na elektrodu bez cizorodých látek ve vakuu

Naše řešení: ventily pro abrazivní a agresivní média pro řízení průtoků médií a plynů

Proporcionální ventily pro média VZQA

Hadicové ventily VZQA

Volně tekoucí média – zanedbatelný odpor průtoku a žádné překážky

  • Rovněž pro vysoce abrazivní nebo viskózní média
  • Rychlejší, snadnější výměna těsnicí vložky bez speciálních nástrojů

Více o ventilu pro média VZQA

Trojcestný kulový kohout VZBA

Trojcestný kulový kohout VZBA

Pro snadné řízení průtoku agresivních médií nebo plynů

  • S vrtáním tvaru T pro směšování několika látek, s vrtáním tvaru L pro přepínání okruhů dvou médií pomocí jediného kulového kohoutu
  • Nižší náklady díky skutečnosti, že s vrtáním tvaru L stačí pouze jeden kulový kohout namísto dvou

Více o kulových kohoutech VZBA

VZWF

Elektromagnetické ventily VZWx

Jediná řada – různé silné stránky

Přímo řízené ventily VZWD: Optimální pro aplikace s vysokým tlakem a dávkování.

Nuceně řízené ventily VZWF: Pracuje bez rozdílu tlaků, dokonce i v uzavřených okruzích s médiem.

Nepřímo řízená varianta VZWP: Reguluje vysoké tlaky až do úrovně 40 bar s velkými jmenovitými průměry – díky použití těsnicího pístu namísto membrány.

VZXF

Ventily se šikmým sedlem VZXF

Velmi odolné a pevné

  • Pro plynná média s viskozitou až 600 mm²/s nebo kapalná média v otevřených a uzavřených okruzích
  • Extrémní tepelná odolnost, nerezová konstrukce, funkce otevíracího ventilu (bez napájení uzavřeno) pro spolehlivé uzavření v případě poklesu tlaku

Více o ventilech se šikmým sedlemVZXF