Partner pro automatizaci
Výrobci automobilů a dodavatelé kategorie Tier 1

Festo sleduje trendy v automobilovém průmyslu a nabízí odpovídající řešení pro všechny výrobní kroky ‒ pro výrobce i dodavatele kategorie Tier 1.

Výhody plynoucí ze znalosti aplikací a služeb Festo – po celém světě.

Zjistěte, jak Festo vyvíjí řešení pro výrobní procesy ve výrobě automobilů ve spolupráci se svými zákazníky.

Hlavní aplikace od lisovny a svařovny karosérií po lakovnu a od výroby hnacích jednotek po konečnou montáž jsou předvedeny společně s popisem nabídky služeb společnosti Festo.