Portfolio výrobků a služeb pro provozovatele systémů

Váš cíl: účinná, přizpůsobivá a spolehlivá správa úpraven vody a provozů na úpravu odpadních vod

Naše řešení: Váš partner pro procesní techniku v oboru technologií pro úpravu vody

  • Snížení nákladů na životní cyklus výrobku
  • Zajištění průběhu procesů
  • Zvýšení transparentnosti a zřejmosti postupů během provozu
Náklady na období životnosti u pneumatických a elektromechanických součástí v technologii úpravy vody

Náklady na životní cyklus výrobku:

Elektromechanika 295 000 EUR

Pneumatická tech. 199 000 EUR

-----------------------------------------------

Úspory 96 000 EUR

Údaje vychází z:

Skutečný filtrační systém v úpravně vody v Německu

  • s 8 filtračními nádržemi, každá s 8 vstupy/výpustěmi
  • každá se 7 uzavíracími procesními ventily a 1 v polohovacím provozu

* VDMA a TU Braunschweig: LIMA „Stanovení nákladů na životní cyklus v oboru mechanických konstrukcí a konstrukcí výrobních provozů“

Porovnání systémů pneumatických a elektrických pohonů

Studie provedená Svazem německých výrobců strojů a zařízení (VDMA*) odhalila, že použitím pneumatické techniky můžete významně snížit náklady v případě větších investic.

Studie zohlednila investiční a provozní výdaje, náklady na odstávky a odpisy během 25letého životního cyklu.

Denní výkon je 67 000 m³; u větších závodů lze dosáhnout výrazného zvýšení úsporného efektu.