Příklady pro servopneumatickou techniku – aplikace

Oblasti použití

Úplný potenciál servopneumatické techniky je využíván v následujících oblastech:

  • Přizpůsobivé a řízené lisování výrobků definovanou silou, např. v automobilovém průmyslu
  • Přemisťování výrobků z dopravníkového pásu do balicí jednotky v oboru balicích technologií
  • Funkce posouvání a třídění v oboru dopravních technologií
  • zařízení pro plnění stanoveného objemu látek v oboru dávkovacích technologií
  • Polohování zkušebních zařízení v oboru testovací techniky

Příklad: spolehlivé podávání dřevěných prken do vysokorychlostní pily

Dřevěná prkna se řežou na lišty různých šířek pomocí vysokorychlostních pil.

Během řezání je každé prkno přitlačováno směrem dolů třemi válečky a pohybuje se rychlostí 3 m/s.

Přítlak lze nastavovat podle typu dřeva.

Jakmile prkno projde strojem, válečky se musejí vrátit do výchozí polohy, aniž by došlo ke kolizi s dopravníkem.

Údaje o prknu, které je momentálně podáváno do stroje, jsou přenášeny do systému prostřednictvím průmyslové sítě.

Řešení

Proporcionální průtokový ventilVPWP-6na každém válci dle noremDNCI-100-100řídí pohyb kontaktních válečků. Jádro řídicí jednotky je tvořeno terminálemCPXs lokálním CPX-FEC, rozhraním sítě Profibus interface, třemi modulyCMAXa modulem se vst./výst.

Novinka pro CMAX: jednotka s možností přepínání mezi záznamy. Spolehlivě přepíná mezi různými provozními stavy. V závislosti na různých událostech lze přecházet z režimu řízení polohy na řízení síly a naopak.

CPX-FEC řídí moduly CMAX prostřednictvím vst./výst. a průmyslové sítě.

Výhody

  • Samostatné řešení nezávisle řídí proces lisování
  • Rychlé a přizpůsobivé
  • Systém pro řízení polohy a síly s možností libovolného programování
  • Do systému integrované bezpečnostní funkce: nouzové vypnutí a signál „napájení desky“ pro uzamčení systému
  • Jasná diagnostika chyb