Příklady pro servopneumatickou techniku – aplikace

Oblasti použití

Úplný potenciál servopneumatické techniky je využíván v následujících oblastech:

 • Přizpůsobivé a řízené lisování výrobků definovanou silou, např. v automobilovém průmyslu
 • Přemisťování výrobků z dopravníkového pásu do balicí jednotky v oboru balicích technologií
 • Funkce posouvání a třídění v oboru dopravních technologií
 • zařízení pro plnění stanoveného objemu látek v oboru dávkovacích technologií
 • Polohování zkušebních zařízení v oboru testovací techniky

Plnění v řádu sekund

Sáčky se musejí naplnit na objem 50 až 150 ml v pouhých několika sekundách. Výstup dávkovacího ventilu musí být možné přizpůsobivě nastavovat v rozmezí 0 až 100 %. Pro tuto úlohu je dostačující přesnost ±0,5 mm.

Další důležitý požadavek: nesmí docházet k ohřívání plněné tekutiny od pohonu.

Řešení

Čtyři válce dle noremDNCI,každý s ventilemVPWP,řídí proces plnění. TerminálCPXs rozhraním Profibus a čtyřmi modulyCMAXřídí příslušné čtyři osy. Polohovací zdvih válce se nastavuje prostřednictvím průmyslové sítě nezávisle na požadovaném objemu plnění.

Aby se válce ochránily před působením čisticích prostředků, je každý z nich samostatně zapouzdřen. Ventilové terminály a proporcionální ventily jsou namontovány v částech stroje, kde jsou chráněny před stříkající vodou.

Výhody

 • Přizpůsobivé dávkování široké palety médií
 • Velká četnost cyklů
 • Každý plnicí válec lze řídit samostatně
 • Kompaktní konstrukce
 • Použití stávajících terminálů CPX
 • Řešení s vysokou hodnotou
 • Bez nárůstu teploty
 • Možnost ovládání přímo přes PLC
 • Bez nutnosti programování